Stenbjerg i Thy

Stenbjerg Klitplantage er en del af Nationalpark Thy, der blev oprettet som den første nationalpark i Danmark den 22. august 2008. Her finder du kyst, klithede, næringsfattige vådområder, rene søer, kalkrige kystskrænter og klitplantager med nåle- og løvtræer. Du kan vandre, cykle, overnatte primitivt, lege, se på fugle og dyr, lufte din hund, ride, fiske og bade.