Gulddysse Skov ved Gundsø og Jyllinge - skovrejsning

Skoven etableres i samarbejde med Københavns Energi A/S, Gundsø Kommune og Jyllinge Vandværk.

Læs mere om Gulddysse Skov i den digitale naturguide

Plantede træer, antal og art - 2007

Jordbundskort

Højdekurver

Medlemmer af skovrejsningsrådet, Gulddysse

Referater fra møder i skovrejsningsrådet:

04.10.2017 Gulddysse 

10.10.2012 Gulddysse 
26.05.2010 Gulddysse

28.10.2008 Gulddysse

10.09.2007 Gulddysse  
Incl. kortbilag med de nye arealer; tilplantningsplaner 2008-09; tegning af bålhytte m. shelter, justering af projektområdet

11.09.2006 Gulddysse

26.05.2003 Gulddysse

25.09.2001 Gulddysse

09.10.2000 Gulddysse

20.06.2000 Gulddysse

Gulddysse Skov 2006. Den nye skov vokser langsomt men sikkert frem og ses her fra Gulddyssen/Gulddyssevej.