Dronningholm

Dronningholm ligger smukt ud til Arresø på Arrenæs.

Udsigt over Dronningholm Borgruin mellem Dronningholm Mose og Arresøø

Dronningholm blev anlagt omkring år 1200. Den blev bygget på en holm, omgivet af en vandgrav og ringvold. Du skal forestille dig Arresø dengang var noget større end i dag.

Valdemar Atterdag satte forskellige lensmænd på borgen og langt senere overtog dronning Margrete I borgen. Fra 1520 sad ærkebiskop Gustav Trolle på borgen. Han nægtede at give afkald på borgen da Frederik I kom til magten. Det resulterede i en væbnet overtagelse, men desværre fik borgen herefter lov at forfalde.

Ladegården lå ca. 200 m nordøst for borgen inde på land.

I 1933-39 udgravede Nationalmuseet resterne af Dronningholm og denne detalje fra en af murene dukkede op.


Andre fortidsminder

Asserbo Slotsruin

Esrum Kloster & Møllegård
Stenholt

Søborg

Æbeltholt