Udsigtsplatform ved Ågabet

Udsigtsplatform ved Ågabet, Arresø

Fra Arresødalparken fører en 265 meter lang træbro dig gennem ellesump, pilekrat, rørskov og en flydende hængesæk bevokset med elletræer til en udsigtsplatform med vid udsigt over Arresø.

Udsigtsplatformen. Foto: Ole Andersen

Fra platformen har du mulighed for at opleve søens liv på nærmeste hold.

Afhængig af årstiden kan du opleve mange fugle. Fiskeørne opleves oftest i træktiden, men normalt er der også unge oversomrende fiskeørne over Arresø. Havørnen yngler i Nejede Vesterskov tæt ved søen. Isfuglen har i en årrække ynglet i Kanalen mod Frederiksværk og ses dagligt ved platformen.

Om sommeren høres rørsangeren næsten altid på vejen gennem rørskoven. I maj - juni er fuglesangen på sit højeste. Gøg og nattergal er sikre på denne lokalitet.

Der er udsat bævere i Arresø, så måske kan du være heldig at se en af dem. De er mest aktive om natten.

Gennem rørskoven. Foto: Ole Andersen


Nærmeste parkeringsplads ligger bag ejendommen Arresødalvej 101.

Parkerer du bag kirken i Frederiksværk og går langs Kanalen, er der stor chance for at se en isfugl. Den har i en årrække ynglet i Kanalskrænterne.
Kort til print

Isfugl. Copyright Henrik Dahl
Tegneren Henrik Dahl har lavet tegninger og beskrivelser af de mest almindelige fugle på lokaliteten