Brokholm Sø og Havbjerg Skov

Sø, skov, fugle og himmelrummet er nøgleordene for det nye og allerede veletablerede naturområde på det østlige Salling. 
Inden for gåafstand rummer naturområdet Brokholm Sø og Havbjerg Skov mange forskellige naturtyper som sø, mose, overdrev, eng, marker og skov. Havbjerg Skov er plantet fra 1998 til 2002 og er dermed i skovhistorisk perspektiv en ganske ny skov. Brokholm Sø blev genetableret året efter og er blevet et eldorado for fugle og fugleinteresserede.

”BYGGEROD” I HAVBJERG SKOV

Naturstyrelsen er i gang med en større omlægning med bl.a. nyt vejanlæg i skoven.

Anlægsarbejdet er dog underlagt meget svære forhold, hvor der kun kan arbejdes under helt særlige vejrforhold med enten hård frost eller helt tørre sommerforhold. Derfor er der desværre lange perioder med stilstand i arbejdet. 

Man er fortsat velkommen i skoven, men man skal være forberedt på at de gamle stier på delstrækninger er nedlagt, kan værre spærret, at afmærkningen er ufuldstændig og stierne ikke bliver slået. 

Først når vejanlægget er helt på plads påbegyndes arbejdet med de nye vandre- og ridestier og der kommer en ny folder og skilte m.m.