1. Wielandts Sø

1 - Wielandts Sø

Wielandts Sø er en opdæmmet sø i den nordøstlige del af Græsted Hegn. Det er en lille oase med et rigt dyre- og planteliv. Det er også et nemt sted at komme til, fordi der er en P-plads i nærheden. Der er bålhytte og picnicsted samt en shelterplads i nærheden af søen. Det er her såvel Sundhedssporet som Hjertestien udgår fra. Og det er et af de to startsteder for orienteringsløb. Find vej i.... under Dansk Orienterings Forbund har i samarbejdet med Naturstyrelsen opsillet 30 let genkendelige poster rundt omkring i skoven. Du kan tage dem allesammen eller lægge din egen rute. 

Download orienteringskort

Se også aktiviteter

2. Udsigtspunkt: ”Længslen efter Sverige”

2 - Længslen efter Sverige

I den nordlige del af Græsted Aggebo Hegn er der et rigtig godt udsigtspunkt. Her fra skovens kant kan du se udover det bølgende landskab med marker og skov, ud over Kattegat. Og på en klar dag kan du se helt over til Kullen i Sverige. 

3. Det 200 år gamle stengærde

3 - stengærde

I skovens nordlige kant kan du også se det over 200 år gamle stengærde, der i sin tid blev sat op for at hindre bøndernes dyr i at græsse i skoven. Før slutningen af 1700-tallet skelnede man ikke så skarpt mellem skov og mark. Mange steder lå der landsbyer inde i skovene, og bønderne havde ret til at lade deres dyr græsse i skoven ligesom de måtte hente brænde og tømmer til deres huse og gærder. Men omkring år 1800 blev mange skove indhegnet, og nye kom til. Heriblandt Aggebo Hegn og Græsted Hegn. I den sydlige ende af skoven kan du også se de gamle stengærder.

4. Bronzealderhøjen

4 - Bronzealderhøjen

Den gamle gravhøj stammer fra ældre bronzealder, år 1.800-500 fvt. Man mener, at den er ca. 3.500 år gammel. På det tidspunkt var det normalt, at man begravede den døde i en trækiste. Og hvis det var en tilstrækkelig rig person, blev der anlagt en gravhøj af græstørv med store sten for at markere gravpladsen. Bronzealderhøjene blev ofte anlagt på bakker i landskabet, så man ikke kunne undgå at få øje på dem. De signalerede magt og rigdom.

5. Stenrøsen

Gravrøsen ligger øst for Wielandtssøens sydspids mod skovens østligste kant. Den er dateret til år 1700 fvt. -375 efter. Røsen kan være lidt svær at finde. Det er en 3x12 meter stor koncentration af sten. Under stenene har der været en grav.

6. Kulsvierhytten

6 - Kulsvierhytten

Nordsjælland har været et centrum for kulsvidning. På et enkelt år i 1700-tallet, da kulsvidningen var på sit højeste, blev der solgt 66.804 tønder trækul på kultorvet i København. Der har også været svedet kul i Aggebo Hegn. Og i dag bliver der atter svedet kul. Det sker ved Kulsvierhytten, der ligger ved Dams Sø i den sydlige ende af Aggebo Hegn. Her svider en flok frivillige i Aggebo Kulsvierlaug hvert år sidst i august kul på gammeldags manér i en kulmile. Lauget eksperimentere også med at udvinde trætjære i en tjæremile.

Der er borde og bænke samt en grillplads på området samt et gammeldags das. På den anden side af hytten, kan man overnatte i shelter.

Kulsvierhytten kan bookes af grupper via udinaturen.dk 


Mere om Græsted-Aggebo Hegn:

Aktiviteter Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk