Aktiviteter ved Gurre Sø

Vandreture

Skoven rundt om Gurre Sø indbyder først og fremmest til vandreture og spændende naturoplevelser. Der går en sti hele vejen rundt om søen. Den er ti km lang, og man skal regne med mindst fire timer, hvis man vil have god tid til at se sig omkring. Man skal også regne med, at stien kan være fugtig flere steder på vejen. Ruten er markeret med gule prikker og starter ved en af P-pladserne på Gurre vej, og man kan støde til den fra de øvrige P-pladser, og tage kortere ture derfra. Der er i alt seks P-pladser i Gurre Vang og fire i Horserød Hegn, se kortet. Ruterne er afmærket med gult  og er af varierende længde og kan sættes sammen efter eget ønske.

Ridning

Du er velkommen til at ride i  midten eller rabatterne på vejene, når blot du tager hensyn til andre. Stien rundt om Gurre Sø er meget fugtigt, nogle steder næsten våd i regnfulde perioder. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at ride på den. Det ødelægger stien for gående.

Læs mere om ridning

På cykel

Du må også gerne cykle i skovene men kun på stier og veje. Og husk at tage hensyn til andre brugere.

Sejlads

Det er ikke tilladt at sætte private både, herunder kanoer, kajakker og flyderinge i søen.

Med fiskestang

Fiskeriet i Gurre Sø er forpagtet af Helsingør Sportsfiskerforening. Lystfiskeri med stang fra bredden er dog fri på tre udvalgte steder.
Se kort
Lystfiskeri i resten af søen må kun ske fra både tilknyttet Sportsfiskeriforeningen og med gyldigt fiskekort. Udlejning af både til Gurre Sø og køb af fisketegn for ikke-medlemmer sker fra Fisk og Fang, Egeskovvej 21, 3490 Kvistgaard.

Fisketegn

Der er en god bestand af gedder i søen, en del aborrer og forskellige fredfisk, bl.a. brasen. Foreningens klubhus og både finder du ved søens sydøstlige bred ved Teglovnskrogen.

Med hund

Du er velkommen til at tage din hund med på skovturen. Men den skal være i snor.

Vinter på Gurre Sø

I Nordsjællands politikreds er det forbudt at færdes på isen, med mindre der er skiltet med, at færdsel på isen er tilladt. Naturstyrelsen måler ikke istykkelse. Helsingør Kommune målte tidligere istykkelsen på Gurre Sø, men er ophørt med dette, siden at en person gik gennem isen efter at den var godkendt. 

Geocaching

Du kan også gå på skattejagt med GPS. Der er gemt ”skatte” eller caches i såvel Gurre Vang som Horserød Hegn.

Læs mere på geocaching.com

Lejrtur

Der er mulighed for primitiv overnatning flere steder ved Gurre Sø. Ved Lille Ø’s Krog og ved Pigernes Vadested, kan du frit slå dit telt op for en enkelt nat. Her er borde og bænke og mulighed for at grille og tænde bål. Men husk at tage grillkul med. Du må også gerne samle brænde til dit bål fra jorden. Ved Lille Ø’s krog er der også et das.