Aktiviteter i Harte Skov og Ferup Sø

Vandreruter

Der er otte afmærkede vandreruter i Harte Skov. De fleste er rundture med en længde på 1-5 km, og der er flest valgmuligheder ved at parkere ved Landbomuseet Kolding (Brødsgård) eller på p-pladsen på Stubdrupvej lidt øst for Stubdrup. Men der er også to vandreruter, som forbinder hele området fra Ferup Sø i nord til Brødsgård i syd. Her kan man følge en gul rute langs Vester Nebel Å eller en blå rute gennem skovene.

Det er ikke tilladt at køre på skovvejene, og en vandretur starter bedst fra én af de otte p-pladser. Du kan finde en vandretursfolder med kort ved p-pladserne eller ved at downloade her:

Hent folderen over Harte Skov

Desuden går den godt 8 km lange Troldhedestien fra Kolding til Ferup Sø. Det er en nedlagt jernbane-strækning, som også benyttes flittigt af cyklister og ryttere. I Kolding starter Troldhedestien ved Parkskolen på Fynsvej.

Ferup Sø ruten (rød rute - 1½ km) er den smukkeste, og samtidig giver den mulighed for stop ved Slusehuset (3 på kortet), legepladsen ”Børste for en dag” (4 på kortet) og trækfærgen (2 på kortet). Det er en rute gennem det åbne landskab langs Vester Nebel Å og med stejle skråninger og spektakulære udsigter (5 på kortet). Også picnic-faciliteter og shelter. En oplagt favorit for børnefamilier. Start fra p-pladsen ved Dybvadbro (1 på kortet) eller Stubdrupvej.

Harte Skov ruten (violet rute - 5 km) er en helt anden oplevelse. Det meste af skoven blev plantet i starten af 1990’erne, og der er stor variation med blandet løvskov, nåleskov og lysåbne områder. Langs ruten er der storslået udsigt over Vester Nebel Ådal (10 på kortet), og en lille afstikker ad gul rute til Den hesteskoformede Eng (9 på kortet) anbefales varmt. Turen kan afkortes til 2,5 km ved at følge rød rute. Start fra p-pladsen ved Landbomuseet (7 på kortet).

Vester Nebel Ådal ruten (gul rute - 3 km) er en trampesti, der forbinder Harte Skov med Stubdrup. Stien går langs med Vester Nebel Å, der nu får tilført langt mere vand efter reetablering af åen uden om Ferup Sø. Start fra p-pladsen på Brødgårdsvej i den østlige del af Harte Skov.

Stallerup Sø ruten (rød rute – 2,5 km) følger primært skovstier gennem den nordlige del af Harte Skov, men mod øst åbner skoven sig med udsigt over Stallerup Sø (6 på kortet). Det er også muligt at fortsætte rundt om Stallerup Sø på en sti med 75 meter træ-gangbroer. Start fra p-pladsen ved Stubdrupvej.

Hundelufterruten (blå rute – 1½ km). I hundeskoven kan du slippe hunden løs og få de fleste kræfter brændt af. Herefter på med hundesnoren og følg blå rute ind i Harte Skov på en kort rundtur, der giver forbindelse til Harte Skov ruten. Start fra p-pladsen ved Harte rasteplads på Esbjergmotorvejen.

Cykelruter

Der er ikke afmærkede cykelruter gennem Harte Skov, men ikke desto mindre er det glimrende at cykle på de mange gode skovveje, hvor biler ikke har adgang.  Der må kun cykles på skovveje, ikke i skovbunden eller op og ned ad skrænter.

Den 10 km lange Troldhedestien fra Kolding til Ferup er anlagt på en nedlagt jernbane-strækning. På cykelturen fra Kolding kommer man efter godt 8 km forbi Ferup Sø, der er en glimrende indgang til området.

Også den 12 km lange Hartesløjfen er en god indgang til området. Her er der fokus på Harteværkets historie, men ad skovstier, broer og landeveje ledes man mod Ferup Sø og Stallerup Sø. Med diverse udstillinger får man et rigtig godt indtryk af det store vandkraftprojekt bygget af ”børsterne” i 1918-20, og som stadig er i drift.

Læs mere på www.hartevaerket.dk

Mountainbike

Der er ikke afmærkede mountainbike-ruter i Harte Skov. Det er tilladt at cykle på skovvejene, men ikke på smalle, markerede vandrestier, i skovbunden eller op og ned ad skrænter.

Læs mere om cykling i skoven

Rideruter

Der er ikke afmærkede rideruter i området. Det er beskyttet skov, og der må kun rides på skovvejene, hvor biler i øvrigt ikke har adgang.

Der kan også rides langs den nedlagte jernbane Troldhedestien.

Læs mere om ridning i skoven

Når hunden er med

Harte Skov tilbyder en indhegnet hundeskov, hvor du kan slippe hunden løs. Men kun hvis du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig. Hundeskoven ligger ved Harte rasteplads på Esbjergmotorvejen. Herfra er det også muligt at følge blå vandrerute ind i Harte Skov, hvor hunde altid skal være i snor.

Læs mere om reglerne for hunde i naturen

Picnic og bålpladser

Der er rigtig mange gode steder at åbne madkurven og termokanden. Det kunne fx være med udsigt over Vester Nebel Ådal (5 eller 10 på kortet). Eller ved Ferup Sø (2 på kortet) eller Stallerup Sø (6 på kortet). Hvis man har brug for at grille pølser, bøffer o.l., benyt:

Landbomuseet Kolding (7 på kortet) har en grillhytte med shelter og plads til ca. 20 personer. Taget sikrer tørvejr, og der er borde/bænkesæt og mulighed for at bruge bålplads med grillrist. Der er betaling for brug, overnatning, brænde og evt. bad.

Grillhytten kan reserveres på Landbomuseets hjemmeside eller tlf. 61 33 99 52.

Læs mere på Landbomuseets hjemmeside

Ferup Sø (2 på kortet) har flere sheltere med plads til i alt ca. 20 personer. Her er der bålplads, borde/bænkesæt og legeplads.

Book på book.naturstyrelsen.dk

Udsigtspunkt med teltplads (10 på kortet) er en lille, primitiv lejrplads med bålplads og borde/bænkesæt. Det er tilladt at samle nedfaldne grene til bålet.

Udsigtspunkt over Stallerup Sø (6 på kortet) er en lille, primitiv lejrplads med bålplads og borde/bænkesæt.

Læs mere om brug af bålpladser

Værsgo at plukke bær og svampe

Harte Skov er stadig en meget ung skov, og den har færre arter af svampe og bær end gamle skove. Alligevel giver vekslende jordbundsforhold i skoven grobund for ganske mange svampearter og bær.

Du må gerne plukke til eget forbrug.

Læs mere om svampejagt

Fiskeri

Der er frit fiskeri på et lille stræk i Vester Nebel Å ved Stenvad. Med statsligt fisketegn må man fiske i Ferup Sø. Fiskeri i Stallerup Sø eller i Vester Nebel Å kræver både det statslige fisketegn og fiskekort udstedt af Kolding Sportsfiskerforening. I søerne kan man især få gedder og sandart på krogen, men også brasen, aborre og karpe. I Vester Nebel Å fanges især havørreder og bækørreder, men der er også mange smerlinger.

Læs mere på www.koldingsportsfisker.dk

Der kan købes dagkort.

 

Køb det statslige lystfisketegn på www.fisketegn.dk

Geocaching

Geocaching er en slags orienteringsløb for hele familien, hvor I selv bestemmer tempoet. Sporten består i, at man skal finde en cache (skat) gemt i naturen eller på et interessant sted. Skattejagten foregår ved hjælp af GPS. Ofte bliver man også klogere på områdets historie, dyreliv m.v.

Der er også gemt ”skatte” i Harte Skov.

Kom i gang på geocaching.com

Geocaching er blevet så populær, at Naturstyrelsen har måttet lave særlige regler for placering af "skatte" i statsskovene.

Læs mere om reglerne for geocaching

Overnatning

Naturstyrelsen byder på flere overnatningsmuligheder i Harte Skov:

Landbomuseet Kolding (7 på kortet) har en bålhytte på 6x8 meter med indbygget shelter og plads til ca. 20 personer. Her er borde/bænkesæt, bålplads med grillrist. Der er betaling for brug, overnatning, brænde og evt. bad.

Grillhytten kan reserveres på Landbomuseets hjemmeside eller tlf. 61 33 99 52.

Læs mere på Landbomuseets hjemmeside

Ferup Sø (2 på kortet) har tre sheltere med plads til i alt ca. 20 personer. Her er flot udsigt over søen og hvert shelter har bålplads med grill. Er der brænde på pladsen, må det bruges. Der er et primitivt muldtoilet. Borde/bænkesæt og legeplads.

Reserver shelter på book.naturstyrelsen.dk.

Kan også benyttes af alle uden reservation, hvis de er ledige.

Primitive teltpladser findes ved udsigtspunkt over Vester Nebel Ådal (10 på kortet) og udsigtspunkt over Stallerup Sø (6 på kortet). Teltpladserne er små og med bålplads og borde/bænkesæt. Brænde kan samles i skovbunden i form af nedfaldne grene og dødt ved. Kan ikke reserveres, men kan bruges af alle efter ”først til mølle”-princippet. Vis hensyn til andre gæster.

Book en aktivitet

Harte Skov er åben for arrangementer og aktiviteter. Men hvis aktiviteterne påvirker andre mennesker i naturen eller dyr og planter, er det nødvendigt at søge tilladelse mindst 14 dage før arrangementet.

Book en aktivitet

Se hvilke aktiviteter der kræver tilladelse

Book aktivitet i Harte Skov på udinaturen.dk


Læs mere om Harte Skov og Ferup Sø

Kort med seværdigheder Aktiviteter Dyr og planter Historie Praktisk