Kirkendrup Skov

Spændende stier i Kirkendrup Skov

Kirkendrup Skov ligger i det nordvestlige hjørne af Odense og dækker et areal på 147 hektar. Her er løvskov, åbne områder der græsses af og flere moser med elletræer og pil. Skoven er tilplantet i to omgange, først  i 1994-96 og senest i 2006 og har bl.a til formål at beskytte grundvandet.

Et andet vigtigt formål er at give borgerne bedre mulighed for friluftsliv. Her har Kirkendrup Skov meget at byde på. Der er mere end 10 km afmærkede stier der binder området fint sammen. Der er to fine bålhytter, en naturlegeplads, en primitiv overnatningsplads og en ridesti. Desuden er der to indhegnede hundeskove, hvor din hund må gå uden snor. Få et overblik over skoven og faciliteterne i Kirkendrup skov i den nye vandretursfolder.


Områder omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.