Praktisk - Silkeborg-skovene

Kortudsnit over Silkeborg Skovene.

Handicapforhold

De fleste større skovveje i Silkeborg-skovene kan klares af kørestole under normale vejrforhold. Til gengæld er de fleste vandrestier vanskeligt tilgængelige for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Ved Slåensø er der handicaptoilet (åbent i sommerhalvåret).

Book en aktivitet

Silkeborg-skovene har primitive lejrpladser og bålpladser, som frit kan benyttes. Læs mere om pladserne og booking under Aktiviteter. Desuden er der en række lejrpladser beregnet til grupper, og her kræves der booking.

Visse arrangementer kræver en forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen. Se, hvad der kræver tilladelse. Du kan ansøge om tilladelse til dit arrangement under Book i naturen.

Find vej

Silkeborg-skovene ligger direkte i forlængelse af Silkeborg by og strækker sig over 7 km mod øst og syd.

De mange og store søer deler skovene op i små og store enheder, som fx Nordskov, Kobskov, Vesterskov, Østerskov og Sønderskov. Hvis man kommer sejlende, kan man lægge til ved de fleste skove.

Parkering

Der må ikke køres på skovvejene, men der er masser af p-pladser langs de store veje som Aarhusvej, Sejsvej, Horsensvej og Gjessøvej. Se p-pladser i vandretursfolderne og Ud i naturen.

Offentlig transport

Silkeborg er bedste udgangspunkt for aktiviteter i Nordskov og Kobskov. I Kobskov er det muligt at sejle med båden Hjejlen til Nordskov og Sønderskov. Alternativt er landsbyen Virklund et godt udgangspunkt for aktiviteter i Vesterskov, Østerskov og Sønderskov.

Find offentlig transport til Silkeborg eller Virklund på Rejseplanen.

Færdselsregler i skoven - vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen. Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

På cykel og mountainbike

Du må cykle på alle stier og skovveje, dog ikke på afmærkede vandreruter og omkring Slåensø. Der må heller ikke cykles i skovbunden og op og ned ad skrænter, voldsteder og gravhøje.

Læs også om cykelruter og mountainbikeruter under aktiviteter

På hesteryg

Der er kun afmærkede ridestier i Vesterskov. Her er der til gengæld ca. 26 km rideruter.

Læs mere om ridning under aktiviteter

Med hund i skoven

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i skovene og på stranden. Læs mere om hundeskove og skove, hvor hunden må gå løs under aktiviteter.

Læs også Med hund i naturen

Læs også Med hund i naturen