Helnæs

Driftsplanændringer for Arealer på Helnæs

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Arealer på Helnæs

  • Ændring af jagtkategori i Bobakkerne

Ændring af jagtkategori i Bobakkerne

Baggrund for ændringer

Bobakkerne er beliggende på den nordlige ende af halvøen Helnæs, ca. 10 km sydøst for Assens. Mod vest støder arealet ned til Lillebæltskysten. Mod nord og øst støder arealet ned til Helnæs Bugten. Arealet er på ca. 45 ha. Ca. 41 ha af arealet er strandeng og overdrev.

Bobakkerne vurderes ikke længere egnet til jagtudlejning grundet en stigende rekreativ benyttelse. Den jagtlige udnyttelse er desuden begrænset af arealets ringe forekomst af jagtbart vildt.

Ændringer i driftsplanen

Jagtkategorien ændres i Bobakkerne (nr 25) fra "udlejet jagt" til kategorien "ingen jagt, men med mulighed for regulering efter behov".