Kasmose Skov og Røjle Klint

Driftsplanændringer for Kasmose Skov og Røjle Klint

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Kasmose Skov og Røjle Klint

  • Ændring af jagtkategori i Kasmose Skov

Ændring af jagtkategori i Kasmose Skov

Baggrund for ændringer

Kasmose Skov vurderes ikke længere egnet til jagtudlejning grundet en meget stor og stigende rekreativ benyttelse. Den jagtlige udnyttelse er desuden begrænset af arealet ringe størrelse og forekomst af jagtbart vildt.

Ændringer i driftsplanen

Jagtkategorien ændres i Kasmose Skov (nr 11) i afdeling 6, 7 og 8 fra "udlejet jagt" til kategorien "ingen jagt, men med mulighed for regulering efter behov".