Bidstrup - Geologisk formidlingsinstallation

Ændring af friluftszonering fra friluftszone til facilitetszone og opførelse af geologisk formidlingsinstallation

Geologisk formidlingsinstallation

Baggrund for ændringer

Naturstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Nationalpark Skjoldungernes Land om opførelse af en geologisk formidlingsstation i skoven i en mellemaldrende bøgebevoksning på skrænten ned til Ellesø Hundemose. Installationen etableres i tilknytning til den regionale cykel- og vandrerute ”Istidsruten” og har til formål at formidle geologien i Bidstrup Skovene på en sanselig måde. Målgruppen er først og fremmest børn og unge.

Ændringer i driftsplanen

Friluftszoneringen ændres fra friluftszone til facilitetszone. Der er opnået dispensation efter skovloven til projektet. Projektet kræver derudover; en dispensation fra fredningen af Ledreborgskovene fra Fredningsnævnet, samt en landzonetilladelse fra kommunen. Projektet finansieres af Nationalpark Skjoldungernes Land, såfremt alle tilladelser og dispensationer opnåes.

Kortet her viser placeringen af den ønskede geologiske formidlingsstation.