Driftsplanændringer for Greve skovene

Ændring i jagtkategorien

Ændring i jagtkategorien

Baggrund for ændringer

Greve Skov er en forholdsvis ny skov på samlet 158 ha, hvoraf 104 ha ligger samlet i nord og de resterende 54 ha ligger samlet i syd. Tilplantningen af skoven startede i 2006. I forbindelse med tilplantningen blev der opsat kulturhegn i størstedelen af skoven og det blev derfor vurderet at jagten ikke kunne udlejes.

104 ha i skovens nordlige del er nu uden kulturhegn og skoven er derfor nu egnet til at jagten på råvildt kan udlejes.

Ændringer i driftsplanen

Jagtkategorien ændres i skovens nordlige del fra "Naturstyrelsen forestår jagten" til kategorien "jagten udlejet" (104 ha).