Driftsplanændringer for Roskilde - vest

Ændring i friluftszonering

Ændring i friluftszonering

Baggrund for ændringer

Som en del af nationalparkplanen for Nationalpark Skjoldungernes Land ønskes opført en shelter med tilhørende multoilet i Boserup Skov. I dag er der to shelteranlæg, som er meget benyttede.

Ændringer i driftsplanen

Friluftszoneringen ændres fra friluftszone til facilitetszone i afdeling 1271a og 1273b og e i Boserup Skov nr. 306.

Kortet viser friluftsplanen for Roskilde - vest med driftsplantillæg.