Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Flyvestation Værløse

I 2013 overtog Naturstyrelsen det åbne naturareal ved Flyvestation Værløse med tilhørende bygninger fra Forsvaret.

Flyvestation Værløse. Foto: Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen
Arealet ved Flyvestation Værløse. Foto: Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen

I 2004 besluttede man i forbindelse med forsvarsforliget, at Flyvestation Værløse skulle nedlægges og afhændes. Naturstyrelsen overtog 1. oktober 2013 det åbne naturareal med tilhørende bygninger fra Forsvaret.

Arealet ved Flyvestation Værløse

Centralt på arealet er den store åbne slette med den 3 km lange og 50 meter brede startbane. Arealet rummer endvidere en del arealer, der er overdrev. Området afgrænses mod vest af Bringe Mose, der ligeledes er naturbeskyttet.

Store dele af Naturstyrelsens område blev åbnet for offentlighedens adgang i efteråret 2012. Fra Forsvarets brug som flyvestation er der på arealet adskillige forurenede områder. Det medfører, at der er flere områder, der er frahegnet og ikke offentligt tilgængeligt.

Læs folderen om Flyvestation Værløse

Hvad skal Flyvestation Værløse bruges til?

Naturstyrelsen igangsætter i forbindelse med overtagelsen af arealet en borgerinddragelsesproces, hvor alle kan deltage og komme med forslag til brugen af flyvestationen. På baggrund af forslagene udarbejder Naturstyrelsen en plan for den fremtidige rekreative anvendelse og for naturplejen af området. Planen vil også tage hensyn til områdets kulturhistoriske værdier. Arealet rummer på grund af de store asfaltbelagte strækninger og det åbne landskab muligheder for rekreative aktiviteter, som der ikke findes på andre arealer i hovedstadsområdet.

Det skal samtidig afklares i hvilket omfang, der er mulighed for at åbne for offentlig adgang til de områder, der indtil videre er indhegnet grundet jordforurening. Det er Naturstyrelsens ønske, at området skal være så tilgængeligt som muligt og derfor på sigt holde hegningen på et minimum. Arealet rummer også en stor bygningsmasse, væsentligst de store flysheltere. Mulighederne for at nyttiggøre flyshelterne og de øvrige bygninger vil også blive undersøgt.

Book Flyvestation Værløse til dit arrangement

Langt de fleste aktiviteter på flyvestationen kræver ikke tilladelse. Det gælder f.eks. en gå- eller cykeltur, ekskursioner med skoleklasser eller børnefødselsdage. Nogle aktiviter kræver dog tilladelse af Naturstyrelsen. Det gælder f.eks. hvis de er erhvervsmæssige eller har mærkbar indflydelse på andre gæsters oplevelser af naturen.

Du kan booke dele af flyvestationen til et arrangement her: Book Flyvestation Værløse