Badning og sejlads på søer, i åer og andre vandløb

Badning og dykning i søer, åer og andre vandløb

Du må døgnet rundt bade i alle søer og åer, der tilhører staten, kommuner og Folkekirken medmindre

 • andet er bestemt ved lokale forbud, fredning o. lign.,
 • det fremgår af skiltning, eller
 • du driver en erhvervsmæssig aktivitet på søen, åen eller vandløbet

Når du bader og dykker, må du gerne indsamle planter til eget brug.

Det er ikke tilladt at jage fisk eller andre dyr under dykning, ligesom fugle og andre dyr ved vandet ikke må skræmmes.

Badning og dykning sker på eget ansvar.

Gode råd, når du bader og dykker

 • Bad sammen med andre
 • Hold øje med børnene, når de bader
 • Pas på med luftmadrasser, når det blæser
 • Hent aldrig badebolde eller badedyr, hvis de driver til søs
 • Bad i god afstand fra åudløb
 • Spring ikke på hovedet på lavt vand – undersøg først dybden

Sejlads med kano og kajak på søer, åer og andre vandløb

Flere steder i landet kan du nyde statens naturområder fra vandsiden, og du kan nemt kombinere en kano- eller kajaktur med oplevelser i de forskellige skove og andre naturområder undervejs. Du kan gå i land og opleve naturen, overnatte eller blot nyde en frokost på et bord/bænkesæt.

Som udgangspunkt er søer og vandløb åbne for sejlads med småfartøjer uden motor, hvis det ikke er til skade for vandløbet eller for andres jagt eller fiskeri. Det gælder dog ikke, hvis vandløbsmyndighederne har lavet andre regler, eller søen/åen er undergivet særskilt ejendomsret – altså at hele vandfladen er en persons ejendom.

På udinaturen.dk kan du finde isætningssteder til kano og kajak i hele Danmark.

Se isætningssteder

Se kano/kajak rastesteder

4 gode råd til sejlads på søer og åer

 • Lær at svømme og få nogle grundlæggende færdigheder, inden du styrer kanoen eller kajakken ud på vandet.
  Læs mere hos Søsportens sikkerhedsråd
 • Tjek altid vejrudsigten inden en tur i kano eller kajak.
  Læs vejrudsigten på dmi.dk
 • Pas på naturen ved at undgå sejlads i rørskove og skåne brinkerne ved landgang - begge dele er også fobudt.
 • Tjek lokale regler, før du begiver dig ud på vandet. Spørg bådudlejer eller søg på den pågældende kommunes sejladsregler.

Sejlads på Naturstyrelsens søer og åer

Det er ikke muligt at sejle på alle åer og i alle Naturstyrelsens søer, og der kan være betydelige forskelle mellem tilladt sejlads, selv på nabosøer og –åer.

For sejlads på styrelsens søer og åer gælder generelt:

 • Sejlads er tilladt med ikke-motordrevne småfartøjer på søer og åer, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret. Retten må ikke udøves til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.
 • Se notat om sejlads på Miljøministeriets søer

I skove på statens naturområder gælder særligt, at færdsel med fartøjer af enhver art på søer og vandløb ikke er tilladt, medmindre andet følger af vandløbslovens regler. Færdsel i rørbevoksninger er ikke tilladt.

Særskilt matrikulerede søer og åer

Når en sø eller å har sin egen matrikel betyder det, at bestemmelserne for stedet ikke nødvendigvis følger de regler, der gælder i det omkringliggende område.

Her kan du læse om de søer og åer på statens naturområder, som har egen matrikel og dermed egne regler.

Arresø 

Bølling Sø 

Esrum Sø 

Farum Sø 

Furesø

Hald Sø 

Fussing Sø 

Varnæs Skovsø

Når der er is på vandet

Når der er is på vandet, må du færdes frit på alle søer og vandløb i skove eller udyrkede arealer, som ejes af staten, kommunerne eller Folkekirken, medmindre andet fremgår af skiltning eller er gjort forbudt gennem en bekendtgørelse fra politiet.

Læs mere på www.politi.dk om lokale vedtægter for den enkelte politikreds.