Hjortevildtgruppen Fyn

 • Hjortevildtgruppen Fyn er en af de 12 regionale grupper, der er nedsat af Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet.

Gruppens hovedopgaver er:

 • At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for dåvildt.
 • At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for dåvildt.
 • At medvirke til at skabe et overblik over dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning.
 • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.
 • At medvirke til at skabe overblik over de skader som dåvildt forvolder i jordbruget.

For regionen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 6 personer, dækkende følgende foreninger, organisationer m.v.:

 • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen.
 • 1 repræsentanter for Dansk Landbrug.
 • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
 • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
 • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere om Hjortevildtgruppen på Fyn

Naturstyrelsen – Fyn varetager sekretariatsfunktionen for gruppen.

Indberetninger om nedlagt kronvildt og dåvildt.

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside