UNESCO-verdensarv Dyrehaven

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland ligger 30 km nordøst for København. Det omfatter Store Dyrehave og Gribskov samt Jægersborg Hegn og Jægersborg Dyrehave. Landskabet er anlagt, for at de danske konger og hof kunne afholde parforcejagt. Parforcejagt er en jagt med hunde, der kulminerede fra middelalderen til slutningen af 1700-tallet.

Årsagen til optagelsen på verdensarvslisten, var formen på jagtvejssystemet, som blev anlagt i 1680’erne, da Christian V besluttede også at drive parforcejagt udenfor den åbne Jægersborg Dyrehave. Der er ca. 125 km parforcejagtveje i de skove, der er på UNESCOs verdensarvsliste. Flere af de såkaldte parforcejagtveje er anlagt i stjerneform, så jægerne kan stå i vejkrydsene og lettere overskue hundenes jagt på vildtet. Landskabet er et eksempel på anvendelse af barokke landskabsarkitektoniske elementer i skovområder.

Læs mere om verdensarven på parforce.dk

Se tegnefilm for børn på YouTube, om hvad verdensarven går ud på

Danmarks konger dyrkede parforcejagt fra 1670 til 1777. Under en parforcejagt forfulgte ryttere med hunde et udvalgt dyr, oftest en stor kronhjort, til den ikke kunne løbe længere. Det tog gerne 2-3 timer. Når hundene havde "stillet" dyret, dræbte kongen eller en æresgæst det med et kort sværd - en såkaldt hirschfænger - eller et spyd.

Hent foldere om parforcejagt