Praktiske oplysninger om Jægersborg Hegn

Find vej til Jægersborg Hegn, og læs om aktiviteterne i området.

Find vej

Jægersborg Hegn er en 435 hektar stor skov, der ligger langs med Øresund i Rudersdal Kommune. Mod vest afgrænses den af den nedlagte jernbanelinje mellem Nærum og Vedbæk. Her findes i dag en gang- og cykelsti med navnet Grisestien opkaldt efter Nærumgrisen; dét tog, der kørte på strækningen.

Ved Mølleåen mod syd grænser Jægersborg Hegn til Jægersborg Dyrehave, som den var en del af i over 150 år.

Parkering

Der er P-pladser ved Skodsborg Station, og to steder på Skodsborgvej, som løber gennem Jægersborg Hegn mod Nærum. Der er også parkering ved Strandmøllen, Raadvad Kro og Stampen.

Offentlig transport

Der går både kystbane- og regionaltog til Skodsborg Station. Der er busforbindelse til Skodsborg ad Skodsborgvej.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk info og aktiviteter

Hent foldere om Jægersborg Hegn