Oplevelser i Jægersborg Hegn

Hent kort over seværdigheder

1. Bøllemosen

Du kan opleve Bøllemosen fra en sti, som går rundt om, eller tage den nye gangbro, der går tværs igennem.

Mosen i den nordlige del af Jægersborg Hegn har fået navn efter planten mosebølle, der vokser i området. Planten er en dværgbusk med klokkeformede blomster og blå bær, der ligner blåbær, men ikke giver blå læber og fingre.

I 1880erne var mosen tilholdssted for nogle unge vagabonder, som fik deres betegnelse, bøller, efter planten. Måske kom de på grund af mosebøllens bær, der i ældre litteratur betegnes som let euforiserende. Ordet ”bølle” stammer altså fra denne ellers så fredelige og romantiske skov.

Bøllemosen var oprindeligt en højmose, men på grund af blandt andet tørvegravning frem til tiden efter 1. Verdenskrig er der i dag en sø omgivet af en såkaldt hængesæk, som er en stor gyngende mospude, der virker som en våd svamp, når man går på den.

Søens vand er meget næringsfattigt og brunligt, såkaldt dystroft, hvilket er meget sjældent i Danmark. En af de få andre dystrofe søer er Store Gribsø i Gribskov. 
Vest for mosen ligger Terrasserne, hvor man tørrede tørven fra mosen. 

2. Rundforbilærkene

I den nordvestlige del af skoven, nord for Domænevej, står der en et halvt hundrede lærketræer, der kaldes Rundforbilærkene. De blev plantet for ca. 130 år siden for at have træ, der var egnet til skibsmaster og møllevinger, hvilket de nu over 35 meter høje, ranke nåletræer i høj grad er. Tiden er løbet fra træskibe og møller af træ, men der sælges dog af og til et træ, hvis en gammel mølle skal have vingerne restaureret.

Rundforbilærkene er af arten europæisk lærketræ, der er indført til Danmark. Kvaliteten er så flot, at disse lærketræer som en anden præmietyr er kåret til avl, og Rundforbilærkene har leveret frø til millioner af lærketræer over hele Europa.

3. Mølleåen

Mod syd grænser Jægersborg Hegn til Mølleåen, den 36 km lange å, der har sit udspring ved Bastrup Sø og løber ud i Øresund ved Strandmøllen.

Mølleåen løber i en dal, der blev dannet ved sidste istid. Den blev allerede i middelalderen opdæmmet for at give kraft til de ni vandmøller, der blev anlagt til især maling af mel.

For 400 år siden blev der anlagt flere store industrivirksomheder ved møllerne, og Mølleådalen er dermed dansk industris vugge. En af virksomhederne var Raadvad, der blandt andet fabrikerede køkkentøj, og som sølvsmeden Georg Jensen har arbejdet for. På grund af den dengang afsides beliggenhed blev der bygget en lille by til arbejderne. I dag holder et videnscenter for gamle håndværk til i Raadvad, og kroen er stadig aktiv.

Strandmøllen ved Øresund var oprindeligt papirmølle. Fra 1920-92 blev der produceret brint på stedet, og nu har Strandmøllen Industrigas A/S hovedsæde der.

4. Parforcejagtveje

Skodsborgvej, Køromvej, Mathiasvej, Blinde Allé og Domænevejs vestlige ende hører antagelig til det vejnet, der blev brugt til parforcejagt og som fortsætter i Dyrehaven.

5. Oldtidsminder

Der er gravhøje overalt i Jægersborg Hegn. De mest markante er Rævehøjene syd for Skodsborgvej og Guldhøjen ved Køromvej.

Hent foldere om Jægersborg Hegn