Sperrestrup Skov

Sperrestrup Skov er 116 ha stor. Skoven blev plantet i årene 1996-99, og har til formål at beskytte grundvandet og give befolkningen et dejligt rekreativt område. Man har plantet mange forskellige træer og buske, så der er god chance for, at skoven med årene bliver et attraktivt naturområde. Syd for Sperrestrup skov ligger et privat ejet naturområde med mange småsøer.