Oplevelser i Sperrestrup Skov

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Sperrestrup Skov

De første træer bliver plantet til i 1997, og Sperrestrup er et typisk eksempel på en af de nye danske skove, der netop nu vokser sig store. Den skal være med til at sikre rent grundvand, og der bliver hverken gødet eller brugt pesticider i skoven.

Variationen af træer og buske er stor til glæde for skovens dyr og for skovens gæster. Sperrestrup Skov skal først og fremmest være en lystskov, der byder på spændende naturoplevelser og masser af aktiviteter. Lige nu er det spændende at se skoven vokse op.

2. Engen

Skoven bliver skåret over på tværs af en stor eng, hvor der går kvæg og græsser. Du er velkommen til at gå ind på området. Men lad være med at gå tæt på køerne.

På sletten er der anlagt en række mindre søer og vandhuller, der er forbundet med hinanden. Hele området har karakter af overdrev, og det er håbet, at der med tiden vil blive skabt et spændende plante- og dyreliv. Svaner yngler allerede i søerne, og grågæs lægger vejen forbi inden efterårstrækket for at fede ungerne op.

Fra engen er der en flot udsigt. Mod vest kan du se Skenkelsø Mølle, mod nord Troldhøj og de brede skovbryn indtil den nordligste del af skoven og mod øst kan du se langt ud over det omkringliggende landskab.

3. Troldhøj

Den gamle rundhøj er ifølge Kulturstyrelsen dateret fra 3950-501 år f.v.t. Gravhøjen ligger smukt på sletten inde midt i skoven. Troldhøj har været endnu højere og mere imponerende end i dag men er på et tidspunkt blevet fladet ud. I de øverste lag har man fundet et bronzesværd, men derudover har højen aldrig været gravet ud. Der ligger flere dysser og gravhøje nord for Langdyssevej, der udgør den nordlige grænse for Sperrestrup Skov.

4. Storesø-Lyngen

Syd for og i forlængelse af Sperrestrup Skov ligger Storesø-Lyngen – et 120 hektar stort fredet naturområde. Storesø-Lyngen er privatejet, men der er offentlig adgang til stierne. Om foråret er det et fantastisk sted at høre nattergalen synge.

Oprindelig var Storesø-Lyngen et område med søer, der ved mange års afvanding og dræning er blevet til et mose- og engområde. Der har været gravet tørv til brændsel under 2. verdenskrig, og det kan man stadig se spor af. Området er præget af lavmose med spredte åbne vandspejl, pilekrat, birkeskov og engarealer.

Du må færdes fra kl. 7 til solnedgang. Hunde må medbringes i snor, og ridning er ikke tilladt.

5. Skenkelsø Mølle Museum

Inde fra engen i skoven kan du se Skenkelsø Mølle, der ligger lige øst for Sperrestrup Skov i den nordlige ende af Ølstykke. Før i tiden havde hver eneste by sin egen mølle, men i dag er Skenkelsø Mølle den eneste funktionsdygtige mølle, der er tilbage i Egedal kommune.

Et par gange om ugen i måneden fra maj til oktober maler møllen som i gamle dage. Der er gratis adgang, og udover at beundre møllemaskineriet kan du også besøge det lille Kulturhistoriske Museum, der er knyttet til møllen.

Læs mere og se aktuelle åbningstider på egedalarkiverogmuseum.dk

Møllen er egentlig ikke så gammel. Den blev opført i 1891 i hollandsk stil. Vingerne sidder i en møllehat, der kan drejes og holdes mod vinden med et flytbart spil. Vingerne er af gammeldags type med sejl.

I 1972 overtog Ølstykke Kommune møllen. Den blev restaureret og fungerer i dag som museumsmølle. Det er det lokale Skenkelsø Møllelaug, der sørger for drift og vedligeholdelse.

6. Mange danske buske

Under højspændingsledningerne, der løber på tværs henover Sperrestrup Skov, er der plantet mange forskellige arter af danske buske i felter. 

Da skoven blev plantet, blev der etableret 39 felter med træer og buske som en eksempelsamling til inspiration for plantning af læhegn og som vildtplantning. I sensommeren 2020 har Naturstyrelsen dog måttet fjernet en del af felterne, da træerne var ved at vokse op i højspændingsledningerne.

7. Tungegård skovbørnehave

Et lille stykke inde i skoven ligger Tungegård – en gammel landbrugsejendom, der i dag er en skovbørnehave. Tungegård var oprindelig en del af Skenkelsø landsby. Ved udskiftningen i 1781 blev gården flyttet langt ud på landsbyens jorder på en tunge, der strakte sig ned til vådområdet Storesø Lyng, der dengang var Storesø. Deraf navnet Tungegård.

8. 100-meter skoven

Den lange stribe skov, der ligger ud mod Roskildevej, kaldes 100-meter skoven. Modsat det meste af Sperrestrup Skov er der her tale om store gamle træer. Hvorfor den har fået navnet på Peter Plys's 100-meter skov vides ikke. Men måske er forklaringen den enkle, at det er en lang smal stribe skov.