Københavns Befæstning

Om projektet

Et partnerskab bestående af Realdania, Naturstyrelsen og Kulturarvstyrelsen, der arbejder for at vække Københavns gamle forsvarsværk til live.

Befæstningsringen skal genoplives, så den kan udnyttes rekreativt, og dens historie blive fortalt. Partnerskabet lægger vægt på sammenhængende initiativer, der øger opmærksomheden på Befæstningens helhed.

For godt 200 år siden angreb englænderne København under Englandskrigene og skød byen i flammer. Det var et alvorligt nederlag for landet, men samtidig begyndte diskussionen om, hvordan hovedstaden kunne forsvares i fremtiden.

Rundt om København blev der derfor i slutningen af 1800-tallet lagt en fæstningsring, baseret på datidens højt udviklede militærteknologi.
Ringen bestod af et stort antal forter og batterier, et oversvømmelsesanlæg og den næsten 15 km lange Vestvold. Befæstningen kom dog aldrig i krig, og i lang tid har de fleste anlæg ligget øde og ubemærket hen.
Endnu i dag findes mange steder rester af befæstningsanlæggene. Indtil nu har mange af disse været gemt af vejen og ikke været tilgængelige for publikum. Dette skal der laves om på og Københavns Befæstning skal vækkes til live.

Befæstningerne i dag

Med revitaliseringen skal dette ændres. Borgere og turister kan se frem til, at Københavns Befæstning genopstår som en sammenhængende helhed, der forener et stykke danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser. Det storstilede projekt skal give befæstningen tilbage til borgerne og de besøgende. Den omfattende forsvarsring der snor sig rundt om Storkøbenhavn skal synliggøres og formidles som den samlede attraktion den er. De tilhørende bygningsværker og naturarealer skal sikres, renoveres og udvikles, så de bevares for eftertiden.

Initiativet til projektet er taget af Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen og Realdania, som også er med til at realisere det via et partnerskab. Partnerne har afsat 175 millioner kroner til projektet. Forventningen er, at flere vil bidrage med yderligere investeringer, engagement og aktiviteter både lokalt og regionalt.

Læs mere og se kort over Københavns Befæstning

Københavns Befæstning

Find mere information om projektet, se billeder og læs om de andre gamle, militære anlæg på befæstningens hjemmeside

Hvis du har spørgsmål om Vestvolden eller Københavns Befæstning kan du skrive til befaestningen@nst.dk

Naturstyrelsen 
Hovedstaden 
Dyrehaven 6 
DK-2930 Klampenborg

Tel. +45 72 54 31 49

Spørgsmål til Skoletjenesten 
Har du spørgsmål om undervisngsforløbene kan du skrive til skoletjenesten@befaestningen.dk

For afbud samme dag ring +45 28 92 36 71.

Se mere på Skoletjenestens hjemmeside