Køb dagjagter

Naturstyrelsen udbyder i jagtsæsonen 2020/21 en lang række dagjagter med riffel, hvor de primære vildtarter er kron- , då- og råvildt.

Seneste nyt - 15. juli 2020

Fra tirsdag den 14. juli kl. 12 kan jægere købe jagter på statens naturområder.

Jagterne sættes til salg af to omgange, første gang den 14. juli og anden gang den 17. juli - også med start kl. 12.

Hvornår en jagt sælges, kan man se ved at trykke på "mere info" under den enkelte jagt i netbutikken.

Man kommer til netbutikken via den grønne "knap" nedenfor. 

Dagjagter sælges efter først til mølle-princippet. Der kan købes op til fem pladser pr. handel.

CORONA/COVID-19

Det vides endnu ikke hvordan corona-situationen vil påvirke afviklingen af jagter på Naturstyrelsens arealer i jagtsæsonen 2020/21, men vi vil selvfølgelig følge de gældende retningslinjer.

I praksis kan det give udfordringer i forhold til transporten under jagt og indtagelse af forplejning. Det håber vi der er forståelse for.

Jagtsalget 14. juli

Flere kunder oplevede desværre problemer, da salget af årets dagjagter startede 14. juli. Naturstyrelsen vil gerne beklage forløbet!

Vi har været i dialog med vores leverandør, Flexbillet, der har oplyst, at der udover en systemfejl var nogle kunder også oplevede problemer med betalingen, når man havde booket en eller flere jagter. Det sidste skyldtes en fejl hos Nets.

Flexbillet har oplyst at fejlen er udbedret - så de samme problemer ikke skulle gentage sig, når salget af den anden portion dagjagter starter fredag d. 17. juli kl. 12.

Denne side opdaters løbende - og du kan holde dig orienteret her.

Der sælges éndags-jagter på flere af Naturstyrelsen arealer. På nogle af jagterne afholdes der et forarrangement med bl.a. jagtrelevant skydning dagen inden selve jagten. 

Dagjagter sælges efter først til mølle-princippet. Der kan købes op til fem pladser pr. handel.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 30 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dagjagt

Nedenstående er under løbende opdatering.

Via nedenstående links kan du se flere detaljer om årets udbud af dagjagter.

Formålet med Naturstyrelsens dagjagter er at give jægere fra hele landet lejlighed til at opleve jagten og naturen på Naturstyrelsens arealer uden selv at skulle leje et større jagtareal.

Samtidig benyttes jagterne til at demonstrere god, praktisk jagt- og vildtforvaltning og til at informere om andre af Naturstyrelsens aktiviteter.

 

Databehandling af personoplysninger: Dine afgivne oplysninger vil blive brugt til booking af jagt via denne hjemmeside. Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvrnr. 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på og telefon 72 54 30 00. Afgivelsen af oplysningerne er nødvendig for at booke jagtdvs for at lave den kontrakt eller aftale om jagt. Hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for sagen, kan det eventuelt betyde, at sagen ikke kan færdiggøres. Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, og telefon93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Klage: Du har mulighed for at klage til Datatilsynet Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf 33193200, mail over vores behandling af dine persondata.

De oplysninger, du har indsendt anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag fx ved køb og salg af jord sendes dine oplysninger til tinglysningsretten og eventuelt landinspektør eller advokat. Aktindsigt: der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven. Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares fx en længerevarende retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: Finansloven, budgetvejledningen, persondataforordningen, arkivlovgivningen og delegationsbekendtgørelsen for Naturstyrelsen.