Open water svømmebane

undefined

Den 1000m lange svømmebane starter ved den kommunale badebro på Fredensborg Havn og går nordover langs bredden forbi Skipperhuset og ender nord for Kongebroen i Fredensborg Slotspark.

Banen er markeret med en nummereret orangerød bøje for hver 100m, i alt 10 bøjer. Svømmebanens afgrænsning ud mod Esrum Sø er markeret med 10 gule bøjer. Svømmerne skal holde sig indenfor de gule bøjer, mens de sejlende opfordres til at holde sig udenfor de gule bøjer.

Svømmebanens beliggenhed

Mellem 200 og 300 meter bøjen krydser bådfarten svømmebanen (hvid stipling).

Ved afgang og ankomst giver bådfarten signal. Svømmerne skal være agtpågivende og give plads.

Offentlige toiletter

Der er offentlige toiletter, som også kan bruges til omklædning, i sejlklubbens hus tværs over vejen fra badebroen.

Andet

  •          Kano- og kajakudlejning. Der er udlejning af mindre både uden motor ved Skipperhuset. Vær opmærksom på disse når du svømmer og råb evt. til roeren for at få øjenkontakt.
  •          Ikter. Der kan være ikter i søen. Det anbefales at tørre sig grundigt umiddelbart efter svømmeturen.
  •          Blågrønalger. Lad være med at svømme hvis vandet er farvet blågrønt, grønbrunt, brunt eller gult, hvis der er plamager på overfladen eller hvis der er mange fnug i vandet!
  •          Skarpe genstande. Ved al badning i naturen er der risiko for at skære sig på skarpe genstande på bunden. En Open Watersvømmer bør altid medbringe en førstehjælpskasse.
  •          Broen kan være glat. Gå forsigtigt.

Svømmebanen er etableret af Gang i Fredensborg - et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland

Parkering

Open water svømmerne anbefales at parkere langs Slotsvænget ved ishuset. Hvis der ikke er ledige pladser at finde her, kan parkering ske inde bag sejlklubben, se grøn skravering på nedenstående kort.

Parkeringspladserne foran sejlklubben og langs indkørslen er forbeholdt sejlklubbens medlemmer. Der ligger et klubhus til den lokale fiskeklub allerbagest, de skal altid kunne komme ud og ind med deres både og bådtrailere.

undefined

Sikkerhed – lån en havtaske når du svømmer i Esrum Sø

Synlighed er en vigtig sikkerhedsfaktor når du svømmer i åbent vand. Open Water svømmere kan være meget svære at få øje på for andre, der færdes på søen.

Sammen med en pangfarvet badehætte gør havtasken (safe swimmer float) dig langt mere synlig og øger dermed din sikkerhed betydeligt.

Derfor stiller Gang i Fredensborg et antal havtasker gratis til rådighed for svømmere på søen.

Havtasken giver dig samtidig mulighed for at medbringe bilnøgler, pung samt mobiltelefon når du svømmer.  Lommen er ikke 100% vandtæt, så læg mobilen og bilnøglen i en lille pose inden du putter den i tasken. Som en ekstra bonus giver havtasken mulighed for lidt ekstra opdrift hvis du vil holde en pause under svømningen.

undefined

Du finder havtaskerne  på siden af containeren foran Sejlklubben Esrum Sø. Hæng den pænt tilbage efter brug, så også den næste svømmer kan få glæde af den.

Udlån af havtasker til skoleklasser og større grupper

Flere havtasker  f.eks. til en skoleklasse, kan reserveres ved henvendelse til Gang  i Fredensborg. Send en mail til Obfuscated Email

 

Havtaskerne er indkøbt med støtte fra Trygfonden.

undefined