Praktisk - Gudenåens og Skjernåens kilder

Kort praktisk

En stor del af området er offentlig statsskov, men de fleste af de fredede arealer er privatejede, hvor der er flere begrænsninger for færdslen.

Adgang i naturen

Naturbeskyttelseslovens almindelige regler gælder:

  • Du må gå på offentlige arealer, på veje og stier og på uopdyrkede arealer, når de ikke er indhegnede.
  • Du må cykle på anlagte skovveje og veje i det åbne land.
  • På offentligt ejede områder må du færdes døgnet rundt.
  • På private områder må du færdes fra kl. syv til solnedgang.
  • Hunde skal føres i snor.
  • Tag dit affald med dig.

Handicapfaciliteter

Der er særlig handicapsti og toilet ved Ballesbækgård. Der er også handicaptoilet på Koutrupgård.

Toiletter

Der er toiletter ved Gudenåens udspring – kun åbent om sommeren.

Oversigt findes på udinaturen.dk

Naturstyrelsen i Trekantsområdet

Førstballevej 2

7183 Randbøl
tlf. 7254 3000
Obfuscated Email

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/trekantsomraadet/

Åbningstider hverdage kl. 9.00-16.00

Til og fra området

Busrute 215 kører mellem Vejle, Nr. Snede og Silkeborg med afstigning ved Hundshoved. På skoledage kører lokalrute 508 til og fra Koutrupgård.

Oplysninger om bus på tlf. 86 12 86 22 eller på:
www.midttrafik.dk 

www.rejseplanen.dk


Mere om Gudenåens og Skjernåens kilder:

Kort med seværdigheder Aktiviteter Dyr og planter Året rundt Historie