Dyr

Får og lam græsser i Dollerup Bakker. Foto: Per Fløng
Får og lam græsser i Dollerup Bakker. Foto: Per Fløng

Råvildt

Man regner med, at der er ca. 500.000 stykker råvildt i Danmark, så Europas mindste hjorteart er ingenlunde sjælden. Råvildt kan fx lide hedearealer med skov tæt på, og Hald Sø området byder sig til med en blanding af skov og åbne arealer. Derfor er der året rundt chance for at se rådyr.

Råvildtet er mindst aktivt om vinteren, men fra det tidlige forår er rådyrene langt mere aktive. Den mørke og grå vinterpels smides i maj-juni, hvor de klæder sig i en rødbrun sommerpels. Brunsten er i juli og august.

Bukken har en opsats, som kastes i november-januar, hvorefter en ny vokser frem og er helt udviklet i forårsmånederne. Bukkens største opsats er normalt, når den er 4-6 år. Rådyr bliver typisk 10-12 år gamle.

Rigt fugleliv

Den stærkt pyntede og farvestrålende isfugl ses bedst ved områdets mølledamme. Med blå ryg og orange underside er den let genkendelig, og man kan være heldig at se den dykke efter fisk eller fange guldsmede.
Læs mere under Året rundt .