Praktisk - Harrild Hede og Nørlund Plantage

Transport rundt i området

Naturcenter Harrild Hede har mountainbikes og en traktortrukket vogn (”Hugormen”), der kan fragte grupper rundt (ca. 30 personer). Begge dele skal bookes på forhånd. Det er gratis for skoler og institutioner, mens andre grupper skal betale.

Læs mere om Naturcenter Harrild Hede

Find vej

I bil: Det er lettest at komme til Harrild Hede via Fasterholtvej (vej nr. 439), hvor Naturcenter Harrild Hede har til huse i nr. 36 på ejendommen Harrildgård (tidligere Harrild Vandmølle). Her er også parkeringspladser. En anden mulighed er fra Ikastvej (vej nr. 185).
Bus: Der kører busser på både vej nr. 439 og vej nr. 185.

Parkering: Der er flere gratis parkeringspladser i området. Flere ligger tæt på Naturcenter Harrild Hede. Ganske tæt på heden er der en plads for enden af Skovlyvej, ligesom der er en p- plads på Voulundgårdvej. Ved Ikastvej er der flere p-pladser – blandt andre på begge sider af vejen, hvor den krydses af Amtsbrandlinjen.

Overnatning

På Naturcenter Harrild Hede er der overnatning på soveloft for skoleklasser og andre grupper (op til 24 personer). For familier og små grupper er der to primitive overnatningspladser i området: hhv. mod nordøst tæt på Nørlundbjerg og tæt på centret.
Nær naturcentret er der også en større lejrplads og en shelterplads som kræver reservation.

Læs om hvordan du booker en lejrplads

For handicappede

Nær Naturcenter Harrild Hede udgår der fra parkeringspladsen ved Holtum Å en handicapegnet sti med flere fiskepladser langs åen. Ved naturlegepladsen på Åhusvej er der p-plads ved starten af en handicapegnet sti ud over Castenschiolds Hede. Endvidere er Fruergårdsvej velegnet til kørestol.

Læs mere om de handicapegnede stier under aktiviteter

Kontaktoplysninger - Naturcenter Harrild Hede

På Naturcenter Harrild Hede er nøgleordene naturoplevelser, viden og sundhed. Der er plancher om området, undervisningslokale, køkken, grejbank og naturværksted. Der er et naturrum og to toiletter til rådighed for publikum – også uden for almindelig arbejdstid.

Hvis man gerne vil bruge centret eller gøre brug af naturvejlederne, kan man henvende sig til Naturcentret. Se kontaktoplysninger her: Naturcenter Harrild Hede

Naturcentrets adresse:

Naturcenter Harrild Hede
Fasterholtvej 36
7330 Brande

Vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen.
Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

I bil: Der må ikke køre biler på skovvejene. Dog må man køre på Skovlyvej – Fasterholt vej – og frem til den offentlige p-plads.

På cykel: Der må cykles på alle skovveje og stier. Men lad være med at cykle på skovbund og ned ad den stejle kælkebakke mod nordøst.

Læs Naturstyrelsens mountainbike kodeks

Til hest: Ridning er tilladt på stier og veje.

Læs mere om reglerne for ridning

Med hund: Hunde er velkomne på Harrild Hede og i Nørlund Plantage, men de skal af hensyn til vildtet holdes i snor. Der er dog også en særlig hundeskov på Åhusvej, hvor hundene kan løbe frit.

Læs Med hund i naturen

Ingen ild: Harrild Hede og Nørlund Plantage er et meget tørt område. Det er derfor forbudt at ryge i sommerhalvåret (april-oktober). Vær forsigtig med ild hele året.

Læs om reglerne for åben ild ved spisesteder


 

Mere om Harrild Hede og Nørlund Plantage:

Kort med seværdigheder  Aktiviteter  Dyr og planter  Året rundt  Historie