Gå- og cykelture

Sæt dig gerne ind i:

muligheder og retningslinjer for at cykle i Dyrehaven. 

Her er bl.a. et særligt afsnit om at cykle på Gravelbikes i Dyrehaven  

I Dyrehaven og Jægersborg Hegn er der mærket Kløverstier op, som tager gående en tur gennem Dyrehaven. Find turforslag på Udinaturen.dk

Tag f.eks. toget til Skodsborg Station med regionaltoget og gå til Klampenborg Station.

En anden anbefalet tur går til Ulvedalene i den sydlige del af Dyrehaven. Det er et helt andet landskab, kuperet og dannet under sidste istid. Her er mange fortidsminder.

Her kan du leje cykler

Vinteraktiviteter

Skiløjper 
Københavns Skiklub trækker ca. 10 km løjper på Eremitagesletten, når der er sne nok. Vis hensyn på løjperne. Hold til højre, og undgå at komme på tværs af sporene.

Når løjperne er trukket, vil det blive meddelt på udinaturen.dk

Kælkebakken 
Den 43 meter høje Djævlebakke i Ulvedalene, Dyrehavens mest kuperede terræn, er en populær kælkebakke.

På skøjter

Du færdes på isen på eget ansvar. Vær opmærksom på evt. færdselsforbud på is fra myndighederne. Naturstyrelsen måler ikke istykkelser, så brug din sunde fornuft og gå ikke ud på isen, hvis du ikke er sikker på, om isen kan bære.

Læs om færdsel på skøjtesøer

Picnic i det grønne

Du er velkommen til at tage madkurven med og slå dig ned i det grønne, men du må ikke tænde bål i selve Dyrehaven. I naboskoven, Jægersborg Hegn, er der flere bålpladser, de nærmeste til Dyrehaven ligger lige op ad Mølleåen ved Stampedam samt ved overnatningspladsen.

Der mulighed for at søge ly under de bredkronede gamle træer, men opslag af telte og pavilloner er ikke tilladt.

I Jægersborg Hegn, nord for Skodsborgvej, er der mange madpakkehuse, hvor man kan få sikkerhed for ly. Du kan se alle mulighederne her: udinaturen.dk

Bål og teltning  

Det er ikke tilladt at grille eller tænde bål i Dyrehaven. Det er heller ikke tilladt at overnatte i telt. Der er mulighed for begge dele på Strandmølle Lejrplads. I Jægersborg Hegn, nord for Skodsborgvej, er der mange madpakkehuse og bålsteder. Flere af dem fungerer også som primitive overnatningspladser. 

Forbud mod droneflyvning i Dyrehaven

Droneflyvning må ifølge lovgivningen ikke udsætte andres liv og ejendom for fare, og omgivelserne skal påføres så lidt ulempe som muligt.

Det har vist sig, at Dyrehavens hjorte stresses ved droneflyvning, så de bliver skræmte og derfor flygter.

Der er hjorte og mennesker overalt i Dyrehaven.

Derfor er det forbudt at opsætte droner i Dyrehaven, da det er umuligt at undgå at genere hjorte eller mennesker. 

 

 

Besøg Bakken

Der er noget om snakken ...: Bakken.dk

På tur i hestevogn

Der holder kapervogne ved Klampenborg Station og ved Bakken. 

Store kapervogne med plads til mange passagerer kan bestilles. 

Søg på ”kaperkørsel i Dyrehaven” på nettet.

Drageflyvning

Det er et flot syn, når der sættes drager op foran Eremitageslottet, og det er særlig populært i efterårsferien.

Brug kun områderne øst for Eremirtageslottet,(ud mod Øresund), da dåvildtet har brunstplads på den modsatte side af slottet og ikke skal forstyrres! 
Det er op til enhver at tage af sted og forsøge sig med en drage. Der er ingen fælles arrangør på det. Husk at samle snor o.l. op af hensyn til vildtet.

 

Med hund i skoven

Hunde er velkomne i Dyrehaven, men skal holdes i snor af hensyn til vildtet. 

Se hvor du må gå med løs hund på udinaturen.dk

Læs om regler for hundeluftning i skoven

Ridning i Dyrehaven

Man skal have ridekort for at færdes til hest i Dyrehaven. Kortet kan købes på dags-, uge-, måneds-. kvartals- og årsbasis. Det er tilladt at ride mange steder, men af hensyn til hjortene er der begrænsninger i sommerperioden.

Man kan leje ponyer og heste hos Fortunens Ponycenter. 

Lej ponyer og heste på fortunensponycenter.dk

Regler for ridning i naturen

Du skal have ridekort for at ride i Dyrehaven

 

Fiskeri

OBS! Der er fundet PFOS-stoffer i vandet. Derfor frarådes det foreløbig at spise fisk fanget i Furesø og Vejlesø og den øvrige del af Mølleå-systemet.

Der er frit fiskeri, hvis man har fiskekort, i Stampedam ved Raadvad; men vær opmærksom på ovenstående!

Det er ikke tilladt at fiske i den del af Mølleåen, som gennemskærer Dyrehaven. Det skyldes, at der har været en del uheldige episoder med hjorte, der har været viklet ind i fiskesnører og kroge.

Køb fisketegn på fisketegn.dk