Gå- og cykelture

I Dyrehaven og Jægersborg Hegn er der mærket Kløverstier op, som tager gående en tur gennem Dyrehaven.

Fortunens Indelukke  har været afspærret i over 60 år for at give ro til nye træer. Men i 2016 blev hegnet fjernet, og nu kan du opleve, at hjortene også har indtaget dette område, og hvordan de skræller barken af mange af træerne. Med tiden vil det betyde, at flere af træerne dør og ender som døde ruiner til glæde for en masse organismer, der netop er tilknyttet dødt ved. Derved skaber hjortene det karakteristiske Dyrehave-look med store lysninger og spredte træer.

En anden anbefalet tur går til Ulvedalene i den sydlige del af Dyrehaven. Det er et helt andet landskab, kuperet og dannet under sidste istid. Her er mange fortidsminder.

Her kan du leje cykler 

Vinteraktiviteter

Skiløjper 
Københavns Skiklub trækker ca. 10 km løjper på Eremitagesletten, når der er sne nok. Vis hensyn på løjperne. Hold til højre, og undgå at komme på tværs af sporene.

Når løjperne er trukket, vil det blive meddelt på udinaturen.dk

Kælkebakken 
Den 43 meter høje Djævlebakke i Ulvedalene, Dyrehavens mest kuperede terræn, er en populær kælkebakke.

På skøjter

Du færdes på isen på eget ansvar. Vær opmærksom på evt. færdselsforbud på is fra myndighederne. Naturstyrelsen måler ikke istykkelser, så brug din sunde fornuft og gå ikke ud på isen, hvis du ikke er sikker på, om isen kan bære.

Læs om færdsel på skøjtesøer

Picnic i det grønne

Du er velkommen til at tage madkurven med og slå dig ned i det grønne, men du må ikke tænde bål i selve Dyrehaven. I naboskoven, Jægersborg Hegn, er der flere bålpladser, de nærmeste til Dyrehaven ligger lige op ad Mølleåen ved Stampedam samt ved overnatningspladsen.

Der er ingen madpakkehuse i Dyrehaven; men her kan du se dine øvrige muligheder: udinaturen.dk

 

Forbud mod droneflyvning i Dyrehaven

Det er forbudt for offentligheden at sætte droner op indenfor dyrehavehegnet i Jægersborg Dyrehave, under følgende betingelser:

  • Gælder i hele året og i hele perioden frem til og med udgangen af 2021.
  • Omfatter alle arealer indenfor dyrehavehegnet, jf. vedlagte kort, idet nuværende placering af hegnet er markeret med rød streg
  • Omfatter arealer, som i perioden måtte komme ind under dyrehavehegnet. Det omvendte gør sig gældende for arealer, der måtte udgå.
  • Skal oplyses via tavler, skilte eller andet, hvor offentligheden typisk bevæger sig ind bag dyrehavehegnet.
  • Ikke omfatter følgende:        

- Myndigheders aktiviteter i forbindelse med alvorlig person- eller tingsskade eller til afværgelse af nærliggende fare herfor

- Videnskabelige- eller forskningsmæssige aktiviteter. Grundejer skal altid give sin tilladelse og kan stille vilkår.

- Offentlige myndigheders færdsel i forbindelse med varetagelse af deres administrative opgaver. Grundejer skal, hvor myndigheden ikke har umiddelbart hjemmel, dog først give sin tilladelse og kan stille vilkår

- Grundejerens varetagelse af driften af området, formidling og tilsyn - herunder gennem eksterne aktører.

 

 

Drageflyvning

Det er et flot syn, når der sættes drager op foran Eremitageslottet, og det er særlig populært i efterårsferien. 
Husk at samle snor o.l. op af hensyn til vildtet.

Læs mere på almanak.dk

Med hund i skoven

Hunde er velkomne i Dyrehaven, men skal holdes i snor af hensyn til vildtet. 

Se hvor du må gå med løs hund på udinaturen.dk

Læs om regler for hundeluftning i skoven

Ridning i Dyrehaven

Man skal have ridekort for at færdes til hest i Dyrehaven. Kortet kan købes på dags-, uge-, måneds-. kvartals- og årsbasis. Det er tilladt at ride mange steder, men af hensyn til hjortene er der begrænsninger i sommerperioden.

Man kan leje ponyer og heste hos Fortunens Ponycenter. 

Lej ponyer og heste på fortunensponycenter.dk

Regler for ridning i skoven

Læs mere om den begrænsede sommerperiode

Købe ridekort

Fiskeri

Der er frit fiskeri, hvis man har fiskekort, i Stampedam ved Raadvad.

Det er ikke tilladt at fiske i den del af Mølleåen, som gennemskærer Dyrehaven. Det skyldes, at der har været en del uheldige episoder med hjorte, der har været viklet ind i fiskesnører og kroge.

Køb fisketegn på fisketegn.dk

Parkering og motorkørsel

Motorkørsel i Dyrehaven er generelt forbudt. Der er p-pladser ved alle de røde porte ind til Dyrehaven. 

Korteste gåtur til Eremitageslottet er fra p-pladsen ved Springforbi eller fra p-pladsen ved Trepile, som begge ligger langs Strandvejen på Dyrehavens østside. Herfra går man en smuk tur til slottet på 1 km. Det tager ca. 20 min. at gå dertil. Turen fra indgangen ved Hjortekær Port, på Dyrehavens vestlige side, er lidt længere, ca. 1,5 km.

Nye regler for kørsel til Eremitageslottet på onsdage

Fra 1. februar 2021 er det på onsdage alene tilladt at foretage kørsel til Eremitageslottet for handicappede.

Det kræves derfor, at alle køretøjer er synligt skiltet med, at der er tale om handicapkørsel. Det kan enten være i form af det personlige blå handicapskilt (privatbiler) eller ved at det på anden vis tydeligt fremgår, at der er tale om handicapkørsel – typisk minibusser (kørsel for plejehjem e.l.).

Indkørsel til slottet skal foregå via Hjortekær Port ad Hjortekærsvej og udkørsel samme vej.

Kørslen skal foregå mellem kl 7.00 og solnedgang. Herefter er porten låst. 

Dette er en ny regel i forhold til tidligere, hvor alle køretøjer måtte køre ind på onsdage.

Den nye regel indføres for at sikre, at der er plads til parkering med handicapbiler ved Eremitageslottet og for at sikre alle en fredelig naturoplevelse omkring Eremitageslottet.

Øvrig kørsel uden særlig tilladelse er forbudt og vil blive anmeldt til politiet.

Naturstyrelsen indfører skærpet kontrol i foråret 2021 for at sikre, at de nye regler for kørsel til slottet overholdes.

Der vil ikke blive givet tilladelse til organiserede arrangementer ved Eremitageslottet, som forudsætter motorkørsel.
Her henvises i stedet til den store p-plads ved Springforbi tæt på Strandvejen, og som ligger udenfor Dyrehaven. Efter ansøgning kan parkeringsarealet ved Springforbi benyttes til arrangementer.