Ridning i Dyrehaven

Ridekort

Færdsel med heste kræver, at du medbringer et ridekort på turen - uanset om der rides eller trækkes med heste.

Undtaget herfra er:
- ryttere som ikke er fyldt 15 år (gælder fra 1. februar 2022).
- personer i rideterapi, hvor rytter og hest føres med træktov.

Ridekortet er personligt og skal altid medbringes sammen med ID og kunne fremvises for Naturstyrelsens personale. Ridekortet og ID kan også fremvises via smartphone. 

Ridekort købes i: Naturstyrelsens netbutik for ridekort. Det anbefales at bruge browseren Chrome, som kan hentes i App Store og Play Butik.

Naturstyrelsen regulerer løbende prisen for ridekort pga. øgede udgifter til vedligehold af ridestier. Pris inkl. moms i 2024: 900 kr., i 2025: 925 kr.

Ridesteder som driver undervisning og turridning kan enkeltvis indgå en kontrakt med Naturstyrelsen om betaling af en årlig afgift for ridning i forhold til antal heste, som indgår i ridestedernes forretning på Naturstyrelsen Hovedstadens arealer. Privatejede heste, som er opstaldet på ridestedet, kan ikke indgå i aftalen. Det gælder for ridesteder med CVR-nummer, som udbyder ridning i naturen via en offentlig hjemmeside.

Regler for ridning i Dyrehaven

 • Rid fortrinsvis på ridestier, hvor de findes.
 • Afpas hastigheden efter udsynet. Det er også lovligt at færdes til fods og at cykle på ridestierne.
 • Ridning foregår på eget ansvar. Det er ikke sikkert, at ridestierne er plane og egnede til galop, eller at grene er kappet op, så der er frit i rytterens højde.
 • Rid kun på veje som er over 2,5 meter brede.
 • Rid i skridt, trav og tølt, men ikke i galop på veje og stier.
 • Rid i højre side af veje og stier, som færdselsloven foreskriver, og rid gerne i rabatten.
 • Rid én og én og i skridt ved møde med andre gæster og ved krydsning af veje og stier.
 • Følg skiltningen. Visse steder er der rideforbud.
 • Rid ikke på fortidsminder (gravhøje, stendiger m.fl.) og spring ikke over træstabler, diger, grøfter eller bomme.
 • Læg ikke forhindringer (spring) ud på ridestierne uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.
 • Der må rides i terrænet mellem høje træer.
 • Det er ikke tilladt at ride i terrænet i perioden 15. maj-1. august af hensyn til hjortenes kalve.
 • Det er ikke tilladt at ride i terrænet i Ulvedalene eller på golf- og fodboldarealer. 

Find ridestier på udinaturen.dk

Lej ponyer og heste på fortunensponycenter.dk

Gå- og cykelture

Sæt dig gerne ind i:

muligheder og retningslinjer for at cykle i Dyrehaven. 

Her er bl.a. et særligt afsnit om at cykle på Gravelbikes i Dyrehaven  

I Dyrehaven og Jægersborg Hegn er der mærket Kløverstier op, som tager gående en tur gennem Dyrehaven. Find turforslag på Udinaturen.dk

Tag f.eks. toget til Skodsborg Station med regionaltoget og gå til Klampenborg Station.

En anden anbefalet tur går til Ulvedalene i den sydlige del af Dyrehaven. Det er et helt andet landskab, kuperet og dannet under sidste istid. Her er mange fortidsminder.

Her kan du leje cykler

Vinteraktiviteter

Skiløjper 
Københavns Skiklub trækker ca. 10 km løjper på Eremitagesletten, når der er sne nok. Vis hensyn på løjperne. Hold til højre, og undgå at komme på tværs af sporene.

Når løjperne er trukket, vil det blive meddelt på udinaturen.dk

Kælkebakken 
Den 43 meter høje Djævlebakke i Ulvedalene, Dyrehavens mest kuperede terræn, er en populær kælkebakke.

På skøjter

Du færdes på isen på eget ansvar. Vær opmærksom på evt. færdselsforbud på is fra myndighederne. Naturstyrelsen måler ikke istykkelser, så brug din sunde fornuft og gå ikke ud på isen, hvis du ikke er sikker på, om isen kan bære.

Læs om færdsel på skøjtesøer

Besøg Bakken

Der er noget om snakken ...: Bakken.dk

På tur i hestevogn

Der holder kapervogne ved Klampenborg Station og ved Bakken. 

Store kapervogne med plads til mange passagerer kan bestilles. 

Søg på ”kaperkørsel i Dyrehaven” på nettet.

Picnic i det grønne 

Det er ikke tilladt at grille eller tænde bål i Dyrehaven. I naboskoven, Jægersborg Hegn, er der flere bålpladser. De nærmeste til Dyrehaven ligger lige op ad Mølleåen ved Stampedam samt ved overnatningspladsen.
Der er mulighed for at søge ly under de bredkronede gamle træer, men opslag af pavilloner er ikke tilladt. I Jægersborg Hegn, nord for Skodsborgvej, er der mange madpakkehuse, hvor man kan søge ly. 

Overnatning i det fri

Du må opholde dig i Dyrehaven døgnet rundt, men du må ikke slå telt eller andre overdækninger op. I Jægersborg Hegn, nord for Skodsborgvej, findes Strandmøllen Lejrplads, og skoven har madpakkehuse og bålsteder, hvoraf flere fungerer som primitive overnatningspladser.


Se muligheder for madpakkehuse, lejrpladser, bålsteder og primitive overnatningspladser på udinaturen.dk

Drageflyvning

Det er et flot syn, når der sættes drager op foran Eremitageslottet, og det er særlig populært i efterårsferien.

Brug kun områderne øst for Eremirtageslottet,(ud mod Øresund), da dåvildtet har brunstplads på den modsatte side af slottet og ikke skal forstyrres! 
Det er op til enhver at tage af sted og forsøge sig med en drage. Der er ingen fælles arrangør på det. Husk at samle snor o.l. op af hensyn til vildtet.

Med hund i skoven

Hunde er velkomne i Dyrehaven, men skal holdes i snor af hensyn til vildtet. 

Se hvor du må gå med løs hund på udinaturen.dk

Læs om regler for hundeluftning i skoven

Fiskeri

OBS! Der er fundet PFOS-stoffer i vandet. Derfor frarådes det foreløbig at spise fisk fanget i Furesø og Vejlesø og den øvrige del af Mølleå-systemet.

Der er frit fiskeri, hvis man har fiskekort, i Stampedam ved Raadvad; men vær opmærksom på ovenstående!

Det er ikke tilladt at fiske i den del af Mølleåen, som gennemskærer Dyrehaven. Det skyldes, at der har været en del uheldige episoder med hjorte, der har været viklet ind i fiskesnører og kroge.

Køb fisketegn på fisketegn.dk

Forbud mod droneflyvning i Dyrehaven

Droneflyvning må ifølge lovgivningen ikke udsætte andres liv og ejendom for fare, og omgivelserne skal påføres så lidt ulempe som muligt.

Det har vist sig, at Dyrehavens hjorte stresses ved droneflyvning, så de bliver skræmte og derfor flygter.

Der er hjorte og mennesker overalt i Dyrehaven.

Derfor er det forbudt at opsætte droner i Dyrehaven, da det er umuligt at undgå at genere hjorte eller mennesker.