Gå- og cykelture

I Dyrehaven og Jægersborg Hegn er der mærket Kløverstier op, som tager gående en tur gennem Dyrehaven. Kløverstierne kan findes på en Endomondo app - gratis download og søg nærmeste ruter, når du står i Dyrehaven.  

Hvis man ønsker at se, hvordan landskabet ser ud, når hjortene ikke præger det, kan man vælge turen i Fortunens Indelukke, hvor hjortene er hegnet ude. Denne del af Dyrehaven er mere tæt og ufremkommelig end resten, fordi hjortene ikke holder krattet nede, men her er stadig gode stier.

En anden anbefalet tur går til Ulvedalene i den sydlige del af Dyrehaven. Det er et helt andet landskab, kuperet og dannet under sidste istid. Her er mange fortidsminder.

Her kan du leje cykler 

Vinteraktiviteter

Skiløjper 
Københavns Skiklub trækker ca. 10 km løjper på Eremitagesletten, når der er sne nok. Vis hensyn på løjperne. Hold til højre, og undgå at komme på tværs af sporene.

Når løjperne er trukket, vil det blive meddelt på udinaturen.dk

Kælkebakken 
Den 43 meter høje Djævlebakke i Ulvedalene, Dyrehavens mest kuperede terræn, er en populær kælkebakke.

Skøjtesøer 

Kildesøen klos op ad Dyrehavsbakken åbnes for skøjteløbere, når isen kan bære. Også Hjorte kær ved Hjortekærsporten er en yndet skøjtesø.

Læs om færdsel på skøjtesøer

Picnic og teltning

Du er velkommen til at tage madkurven med og slå dig ned i det grønne, men du må ikke tænde bål i selve Dyrehaven. I naboskoven Jægersborg Hegn er der flere bålpladser, de nærmeste på hver sin side af Mølleåen ved Stampedam samt ved overnatningspladsen.

Læs om overnatningsmulighederne på www.udinaturen.dk

Der er ingen madpakkehuse i Dyrehaven.

Se lejrpladser på udinaturen.dk

%MCEPASTEBIN%

Forbud mod droneflyvning i Dyrehaven

Det er forbudt for offentligheden at sætte droner op indenfor dyrehavehegnet i Jægersborg Dyrehave, under følgende betingelser:

  • Gælder i hele året og i hele perioden frem til og med udgangen af 2021.
  • Omfatter alle arealer indenfor dyrehavehegnet, jf. vedlagte kort, idet nuværende placering af hegnet er markeret med rød streg
  • Omfatter arealer, som i perioden måtte komme ind under dyrehavehegnet. Det omvendte gør sig gældende for arealer, der måtte udgå.
  • Skal oplyses via tavler, skilte eller andet, hvor offentligheden typisk bevæger sig ind bag dyrehavehegnet.
  • Ikke omfatter følgende:        

- Myndigheders aktiviteter i forbindelse med alvorlig person- eller tingsskade eller til afværgelse af nærliggende fare herfor

- Videnskabelige- eller forskningsmæssige aktiviteter. Grundejer skal altid give sin tilladelse og kan stille vilkår.

- Offentlige myndigheders færdsel i forbindelse med varetagelse af deres administrative opgaver. Grundejer skal, hvor myndigheden ikke har umiddelbart hjemmel, dog først give sin tilladelse og kan stille vilkår

- Grundejerens varetagelse af driften af området, formidling og tilsyn - herunder gennem eksterne aktører.

undefined

 

 

Drageflyvning

Det er et flot syn, når der sættes drager op foran Eremitageslottet, og det er særlig populært i efterårsferien. 
Husk at samle snor o.l. op af hensyn til vildtet.

Læs mere på almanak.dk

Med hund i skoven

Hunde er velkomne i Dyrehaven, men skal holdes i snor af hensyn til vildtet. 

Se hor du må gå med løs hund på udinaturen.dk

Læs om regler for hundeluftning i skoven

Ridning i Dyrehaven

Man skal have ridekort for at færdes til hest i Dyrehaven. Kortet kan købes på dags-, uge-, måneds-. kvartals- og årsbasis. Det er tilladt at ride mange steder, men af hensyn til hjortene er der begrænsninger i sommerperioden.

Man kan leje ponyer og heste hos Fortunens Ponycenter. 

Lej ponyer og heste på fortunensponycenter.dk

Regler for ridning i skoven

Læs mere om den begrænsede sommerperiode

Købe ridekort

Fiskeri

Der er frit fiskeri, hvis man har fiskekort, i Stampedam ved Raadvad.

Det er ikke tilladt at fiske i den del af Mølleåen, som gennemskærer Dyrehaven. Det skyldes, at der har været en del uheldige episoder med hjorte, der har været viklet ind i fiskesnører og kroge.

Køb fisketegn på fisketegn.dk

Parkering og motorkørsel

Der er p-pladser ved alle de røde porte ind til Dyrehaven. 

Motorkørsel i Dyrehaven er generelt forbudt.

Korteste gåtur til Eremitageslottet er fra p-pladsen ved Springforbi eller fra p-pladsen ved Trepile, som ligger langs Strandvejen på Dyrehavens østside. Herfra går man en smuk tur til slottet på 1 km. Det tager ca. 20 min. at gå dertil. Turen fra indgangen ved Hjortekær Port, på Dyrehavens vestlige side, er lidt længere, ca. 1,5 km.

Særlig ordning for dårligt gående og kørestolsbrugere: Hver onsdag er det tilladt at køre ind til Eremitageslottet via Hjortekær Port ad Hjortekærsvej til slottet og ud samme vej. Kørslen skal foregå mellem kl 7.00 og solnedgang. Herefter er porten låst. 

Der vil ikke blive givet tilladelse til organiserede arrangementer ved Eremitageslottet, som forudsætter motorkørsel.
Her henvises i stedet til den store p-plads ved Springforbi tæt på Strandvejen, som ligger udenfor Dyrehaven. Efter ansøgning kan parkeringsarealet benyttes til arrangementer.