Aktiviteter i Jægersborg Hegn

Tag hensyn

Når du færdes i naturen, skal du tage hensyn til dyre- og plantelivet samt de øvrige gæster på arealet. Overhold gældende regler og vis hensyn, når I mødes. Lad være med at færdes på ridestierne til fods eller på cykel og tilsvarende lad være med at gå og løbe på et MTB-spor .

Ankomst fra Skodsborg Station

Turfolderen rummer masser af forslag:

Turfolder

Mange starter skovturen i Jægersborg Hegn fra Skodsborg Station, hvor der er tog- og busforbindelse og en stor skovparkeringsplads tæt på. Der findes en stor aktivitetsplads lige op ad stationen, hvor du også kan aflevere dit affald fra skovturen, ligesom her findes offentligt toilet. Ved indgangen til skoven findes skovlegepladsen Kronhjorten og motionsbanen Skodsborg Skovfitness.

Aktivitetsplads ved Skodsborg Station

Den smukke plads mellem skov og station er lukket for biler og indrettet til ophold. Her starter skovturen for skoleklasser, børnehaver, børnefamilier og vandreklubber. Her kan opvarmningen til løbeturen foregå og her kan forskellige kulturaktiviteter finde sted. Pladsen ejes af Rudersdal Kommune, og renoveringen er støttet af Udlodningsmidler fra Friluftsrådet.

Ønsker du at afholde et arrangement på pladsen, skal du søge om tilladelse på Rudersdal Kommunes hjemmeside. 

Søg her 

Henvendelse om andet vedr. pladsen ved Skodsborg Station rettes til Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø – Vej, email: Obfuscated Email, tlf. 46112300.

Affald og toiletter: På pladsen er der affaldsordning til picnicbrug. Hvis containeren er fyldt, fordi der har været mange før dig, bedes du tage affaldet med dig og ikke stille det uden for containeren. Skovens dyr og fugle vil meget hurtigt sprede affaldet over et stort areal. 

Aktiviteter i skoven: Hvis du ønsker at afholde et arrangement i statsskoven Jægersborg Hegn, skal du søge om tilladelse hos Naturstyrelsen, Hovedstaden.

Søg her

Skovlegeplads Kronhjorten

Legepladsen ligger tæt på Skodsborg Station. Den er designet over historien om kongernes hektiske og imponerende parforcejagter i skoven. De største børn kan lege i et klatreværk af jagthunde, heste, jægere, Kong Chr. V og en segnet kronhjort og opleve formidling om de enevældige kongers parforcejagter. Den dag i dag præges skoven af sporene efter parforcejagterne med lange lige jagtveje, Eremitageslottet, de store hjorteflokke m.m. I 2015 blev sporene efter Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland udnævnt til UNESCO Verdensarv.

De mindste børn inviteres til at lege i et univers, som kobler naturen med Skodsborg Stations historie. Her kan der bl.a. leges på et lille lokomotiv med mange vogne eller gemme sig i huler til "Togmus" og "Skovmus" m.m. Da kystbanen åbnede i 1897 kørte man i damplokomotiv. Københavnerne tog på udflugt med sunddamper til skoven, til stranden, til dansesteder, spisesteder og på kurhotel.  Med de nye tilbud vil stedet blive vækket af sin tornerosesøvn og igen blive fyldt med forventningsfulde skovgæster. Det lille tog på legepladsen er helt særligt, fordi det fortælles, at toget svæver gennem skoven om natten med skovens dyr som passagerer.

Børnefødselsdage og andre grupper er velkomne til at bruge legepladsen. Tag hensyn til andre gæster, så alle har en god oplevelse.

På legepladsen findes 3 madpakkehuse og picnicpladser med bålsteder. Picnicpladserne kan ikke reserveres.

Skodsborg Fitness Track

På Skodsborg Fitness Track kan man prøve kræfter med 25 forhindringer, der er fysisk krævende og er målrettet unge og voksne motionister. Børneleg henvises til skovlegepladsen, så motionister som ønsker fart kan træne. Kurhotel Skodsborg har finansieret banen og står for den løbende vedligeholdelse. Det er ikke tilladt for andre kommercielle aktører at benytte banen. Send venligst en mail til Obfuscated Email ved behov for vedligeholdelse. Banen er offentlige tilgængelig og kan ikke reserveres. Hvis I kommer som en større gruppe, må I indpasse Jer efter andre, som også træner. 

Kurhotel Skodsborg afholder årligt en række arrangementer på banen, som alle kan tilmelde sig. Følg med på www.skodsborg.dk 

Se:
Banen og sikkerhedsanvisninger

Ridning

Der findes en lang række afmærkede ridestier i Jægersborg Hegn. Husk at medbringe et gyldigt ridekort.

Se ridestierne på kort her:
Turfolderen

Køb ridekort

Cykelrute

Mountainbiker i skoven. Foto: Tobias Markussen

Den nationale cykelrute nr. 9., der går fra Helsingør til Rødby, løber langs Jægersborg Hegns østgrænse fra Strandmøllen til Kørom.

Kløverstier

I Jægersborg Hegn Dyrehaven er der mærket 4 Kløverstier op, som tager gående en tur gennem en smuk natur.  De fire kløverstiruter starter ved Skodsborg Station, men du kan starte hvor som helst.

Find kort her: Jægerborg Hegn og Dyrehave

 

Vandretur i Jægersborg Hegn. Foto: Tobias Markussen

SkodsborgRuten

SkodsborgRuten er en temarute til RudersdalRuten, der fokuserer på kombinationen af motion, naturoplevelse og refleksion. Ruten er en 6,6 kilometer lang, skiltet rute, der begynder og slutter ved Kurhote Skodsborg på Skodsborg Strandvej. Ruten løber gennem Jægersborg Hegn, den nordlige del af Dyrehaven og Raadvad.

Se skodsborgruten på kort på rudersdal.dk

Man kan downloade en app med ni reflektionsspots, så man kan høre om naturen og historiske steder på ruten, blandt andet om knivproduktionen i Raadvad og blive ledt på vej af sin smartphones GPS.

Få den gratis app ved at scanne QR-koden på rudersdal.dk

Skodsborgruten er lavet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Playinmondo og Kurhotel Skodsborg.

Med hund

I hundeskoven. Foto: Tobias Markussen

I Jægersborg Hegn skal hunde altid være i snor bortset fra i hundeskoven i det nordøstlige hjørne af Jægersborg Hegn, mellem Strandvejen og Kystbanen, hvor hunde må løbe frit, hvis de er under kontrol.

Se hvor der er hundeskove her: udinaturen.dk

Læs mere om hund i naturen

Fiskeri

Har man gyldigt fisketegn, er der frit fiskeri med stang i Bøllemosen, Skodsborgdam, Raadvaddam, Strandmølledam og Stampedam.

Se mere på: udinaturen.dk

Bålpladser

Bålplads. Foto: Tobias Markussen

Der er flere bålpladser rundt omkring i Jægersborg Hegn, og du må gerne samle brænde til bålet i skovbunden og ved flere af dem er det tilladt at telte i 2 nætter i træk.

Find demher: udinaturen.dk

Overnatning

Lyngby Hostel ligger i Rådvad By midt i skoven. Læs mere her: Lyngby Hostel

Der er flere lejrpladser Jægersborg Hegn. Den store lejrplads ved Strandmøllen kan reserveres, hvis I er mange.

De små lejrpladser kan frit benyttes. 

Se lejrpladserne og book på book.naturstyrelsen.dk 

Der er primitive lejrpladser, hvor man kan slå sit telt op i to dage uden videre, ved Køromvej i den nordlige del af Jægersborg Hegn og ved indgangen ved Strandmøllevej. Her er også et shelter, der skal reserveres på forhånd.

Se alle faciliteter her: udinaturen.dk