Jægersborg Hegn er en del af UNESCO's verdensarv

Den 4. juli 2015 blev Jægersborg Dyrehave og Hegn, Store Dyrehave og den sydlige del af Gribskov optaget på UNESCO's liste over verdens kulturarv.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland beliggende omkring 30 km nordøst for København omfatter kulturlandskaberne: de to jagtskove Store Dyrehave og Gribskov samt Jægersborg Hegn og Jægersborg Dyrehave. Landskabet er anlagt for at de danske konger og hof kunne afholde parforcejagt, jagt med hunde, der kulminerede fra middelalderen til slutningen af 1700-tallet. Vejene er anlagt i stjerneform, så jægerne kan stå i vejkrydsene og lettere overskue hundenes jagt på vildtet. Landskabet er et eksempel på anvendelse af barokke landskabsarkitektoniske elementer i skovområder.

undefined

undefined

Årsagen til optagelsen var formen på det jagtvejssystem som blev anlagt i 1680’erne, da Christian V besluttede også at drive parforcejagt udenfor den åbne Jægersborg Dyrehave. Der er ca. 125 km af jagtveje i de skove, som kom på UNESCOs verdensarvsliste.

Danmarks konger dyrkede parforcejagt fra 1670 til 1777. Under en parforcejagt forfulgte ryttere med hunde et udvalgt dyr, oftest en stor kronhjort, til den ikke kunne løbe længere, d.v.s. 2-3 timer. Når hundene havde "stillet" dyret, dræbte kongen eller en æresgæst det med et kort sværd, en hirschfænger eller et spyd.

Læs mere i folderen Kongejagt i verdensklasse