Aktiviteter i Stenbjerg i Thy

Stenbjerg Klitplantage og hele omegnen byder på utallige vandreruter og gode steder at udforske for cyklister. Er du mere interesseret i at nyde naturens skønhed, kan du få det hele her: Hav, klithede og skov.

Gå på opdagelse i havfiskernes historie

Stenbjerg er et godt sted at besøge, hvis du vil studere det liv, som fiskerne i Thy har levet gennem flere hundrede år.

Man mener, at der var fiskere i Stenbjerg allerede i slutningen af 1600-tallet. Dengang hærgede sandflugten i Thy og drev mennesker fra kysten ind i landet. Men der blev trangt inde i landet, og derfor skabte det grobund for flytninger den anden vej. Familier, som dårligt kunne overleve af den smule land, de kunne dyrke inde i landet, besluttede at flytte ud i klitterne og slå sig ned som fiskere. Selvom sandflugten var ødelæggende langs hele kysten, adskilte Stenbjerg sig en smule fra de andre fiskerlejer ved at ligge i et mere grønt område. Fiskerne kunne derfor supplere indtægterne fra fiskeriet med indtægter fra dyrehold, som kunne leve af vegetation fra de omkringliggende grønne områder.   

Når du går rundt ved Stenbjerg Landingsplads, kan du forestille dig, hvordan fiskerne fra dengang og op i 17- og 1800 tallet i godt vejr sejlede ud i deres små åbne både fra den flade strand og kæmpede for at tjene nok til at brødføde familierne.

Fiskerbådene blev gennem mange årtier trukket ud i vandet direkte fra stranden, sådan som det stadig foregår i blandt andet Nr. Vorupør nord for Stenbjerg. Om morgenen trak et spil, der var anbragt på stranden og fastgjort på en blok ude i vandet, skibene baglæns ud i havet, og når de lagde til land igen sidst på dagen, trak spillene skibene forlæns op på sandet.

Du kan se de huse ved Landingspladsen, som fiskerne i 1900 byggede i fællesskab, så de kunne sidde under tag, når de reparerede garn og andet udstyr til fiskeriet, og når de satte madding på kroge. Husene, som var bygget af forhåndenværende materialer, så de ikke blev for dyre at opføre for fiskerne, husede også fiskernes redskaber.

Siden fik fiskerne i Stenbjerg kuttere og kunne sejle længere ud end helt kystnært, som de små åbne både kunne klare. Men selvom fiskerbådene med årene blev både moderne og motoriserede, måtte erhvervsfiskeriet fra Stenbjerg opgives i begyndelsen af 1970’erne. I 1972 stiftede lokale Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads, som siden har holdt ’Stenbjergdage’ om sommeren for at samle ind til bevarelse af de gamle huse ved landingspladsen stod derefter i nogle år og delvis forfaldt. Husene blev gennemgribende sat i stand først i 2000 og siden i 2012/13. Nu bliver de dels brugt af fritidsfiskere og som temacenter for Nationalpark Thy.

Se fiskerbåde lægge fra land

Selvom der ikke længere er erhvervsfiskeri ved Stenbjerg, kan du nogle dage se fritids- og bierhvervsfiskere lægge fra land fra den flade strand. 

Spis fisk på Stenbjergdagen

Hver sommer anden søndag i juli arrangerer og inviterer Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads, Stenbjergdagen, som byder på festivitas med musikalsk underholdning, fiske-ta’-selv-bord og redningsøvelser. Overskuddet går til at bevare og vedligeholde husene på Landingspladsen.

Se mere på Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads’ hjemmeside

Besøg Temacenter Stenbjerg Landingsplads

I et af de hvide huse ved Stenbjerg Landingsplads åbnede Nationalpark Thy nationalparkens første temacenter 1. april 2010. Temacentret byder på en udstilling om nationalparkens flora og fauna, blandt andet gennem fotos, plancher og film og har åbnet – ved hjælp af frivillige kræfter - hver eftermiddag fra 13-17 i sommerhalvåret.

Følg i kunstnernes fodspor

Er du kunstinteresseret, vil det være spændende at betragte Stenbjerg med kunstneres blik for lys, farver og naturens kraft. Siden slutningen af det 19. århundrede har netop disse elementer haft en særlig tiltrækningskraft på en række kunstnere.

Den mest kendte af dem er skagensmaleren P. S. Krøyer, der boede med sin kone Marie og arbejdede i Stenbjerg en kortere overgang. Også den anerkendte kunstner Jens Søndergaard, som oprindeligt var fra Hurup i Sydthy, kom gennem mange år i Stenbjerg. Her købte han et hus, som han brugte som sommerhus. Du kan se huset, som ligger på Jens Søndergaards Vej og i dag er ejet af private. Huset er nemt at finde, fordi en stor kulørt galionsfigur står udenfor. Jens Søndergaard malede selv figuren og stillede den op uden for huset. Også Søndergaards datter, Anelise Søndergaard, har malet i Stenbjerg.

Dyrhøje Rundhøj. Foto: Paul Wenzel, Wiki Commons

Besøg Käte Lassens hus

Den tyske kunstner Käte Lassen tog også turen til Stenbjerg. Det hus, som hun boede i i sommermånederne i begyndelsen af 1900-tallet, hedder nu Käte Lassens Hus, og det sorte skur vest for huset er indrettet som udstillingssted. Huset har åbnet i dagtimerne fra påske til efterårsferien. Her kan du se historien om de kunstnere, som har opholdt sig i Stenbjerg og brugte menneskene og naturen som motiver i deres kunst. Huset ligger som det sidste hus på Stenbjerg Kirkevej, når man kører ud af byen mod vest til Landingspladsen.  

Fang en fisk

Er du lystfisker, er der gode muligheder for kystfiskeri fra stranden ved Stenbjerg Landingsplads. Du kan fange fladfisk og havørred fra marts til november, mens hornfisk er flest fra april til september og makrel i juli, august og september. Det er også tilladt at fiske i flere søer på Naturstyrelsen Thy’s arealer.

Læs mere om fiskeri i Thy 

Læs mere om lystfiskeri på Naturstyrelsens arealer generelt

Tag en dukkert i havet

Vesterhavet virker som en magnet på langt de fleste mennesker, der besøger Thy. Uanset vejret påvirker havet både krop og sjæl. Vilde og voldsomme er bølgerne nogle dage, og mere nænsomme andre. Du kan trave ned til havet på stier gennem klitterne, og kommer du bil, kan du parkere ved Stenbjerg Landingsplads helt tæt på vandet.

Læs mere på badesikkerhed.dk

Find rav

Vil du gerne finde rav, skal du gå til kysten en dag efter en kraftig storm, hvor det lette rav er skyllet op på stranden sammen med tang, sten og træstykker og andet materiale. Du kan lede efter ravklumperne i de bræmmer af materiale, som ligger på stranden.

Læs mere om at finde rav

Gå på opdagelse i krigshistorien

Fra kunstnerens Käte Lassens hus på Stenbjerg Kirke Vej kan du følge en sti op til en observationsbunker fra 2. verdenskrig. Bunkeren var en del af Hitlers Atlantvold. Under krigen fandt Stenbjergs strandfoged liget af den amerikanske flyver, Bernhard Sabbath i Stenbjerg, og tyskerne begravede ham i sandet her. Senere fik Stenbjergs borgere imidlertid lov at flytte liget af amerikaneren til kirkegården ved Stenbjerg Kirke, og da krigen sluttede, blev han flyttet til USA og begravet der. I dag kan du se en mindesten over Bernhard Sabbath på kirkegården.

Læs mere på museumscenterhanstholm.dk

Se på gravhøje i Stenbjerg Klitplantage

En lang række gravhøje fra bronzealderen og en langdysse fra yngre stenalder i den østlige del af Stenbjerg Klitplantage vidner om, at området var bebygget meget tidligt i historien. Du kan gå en tur ad Gravhøjs-ruten og se nogle af dem. Gravhøjene, som du ser i plantagen i dag, er fredede. Tidligere var her flere gravhøje, men nogle af med tiden sløjfede.

Læs mere om vandreruterne

Faddersbøl Mølle. Foto: Lars Gundersen

Besøg udstilling i Faddersbøl Mølle

I Faddersbøl Mølle, som er en hollandsk mølle fra 1862, kan du få en mængde oplysninger om områdets geologi og landskab, om møllens funktion og historie og om friluftsmulighederne i området. Det er lokale historieentusiaster, som sammen med Naturstyrelsen Thy har skabt en planceudstilling inde i møllen. 

Pluk og spis

Du kan finde mosebøllebær på klitheden ved Stenbjerg. I svampesæsonen i august til oktober kan du være heldig at finde Karl Johan og andre rørhatte i Stenbjerg Klitplantage. Kantareller er klar til at blive plukket allerede i juli.

Læs mere om svampejagt

Rideruten Thy – gennem Nationalpark Thy

’Rideruten Thy’ er en afmærket og sammenhængende rute gennem Danmarks vildeste natur - i nordvest ved Jyllands Skulder. Ruten strækker sig 100 km fra Lodbjerg Fyr i den sydligste del af Nationalpark Thy til Sårup i den nordlige del af Tved Klitplantage. Undervejs kommer du gennem en lang række naturtyper; strand, klithede, plantager, åbne marker og ferske søer.

Der er fire pausefolde undervejs, hvor du kan sætte din hest på fold og selv holde den pause. Pausefoldene er mindre indhegninger med vandtrug og begrænsede muligheder for græsning. De fire steder er i Hvidbjerg Klitplantage syd for Stenbjerg, i Tvorup Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage og i Tved Klitplantage – alle nord for Stenbjerg.

Størstedelen af ruten følger anlagte skovveje, men på enkelte kortere strækninger følger den vandre- og cykelruter, går gennem landsbyer og følger stranden. Normalt må man ikke ride på danske strande i sommerperioden, men på den strækning af Rideruten Thy, der følger stranden, må du ride hele året.

Du kan arrangere en flerdagstur med overnatning i shelter eller på andre primitive lejrpladser og få en helt særlig naturoplevelse i Nationalpark Thy fra ryggen af din hest. Har du ikke egen hest, kan du leje en hest hos en af de hesteudlejere, der bor i området.

Læs mere om Rideruten Thy

God skik for ryttere og generelle regler for ridning i Thy

 • Hold dig på afmærkede ridestier.
 • Ridning langs offentlig vej skal ske i højre side af vejen.
 • Hvis du rider langs skovveje og grusveje, skal du holde dig i midt- eller siderabatten.
 • Sæt farten ned, når du møder fodgængere eller cyklister.

Rid gerne på ubevokset strand mellem 1. september og 31. maj, men undlad det resten af året. Der er særlig tilladelse til at ride på stranden hele året på den del af Riderute Thy, der går ud på stranden.

Stenbjerg Klitplantage. Foto: Lars Gundersen

Vandreture

Stenbjerg Klitplantage ligger omtrent midt i Nationalpark Thy og er omgivet af hav, klitter, klitheder og landbrugsjord. Der er ni afmærkede vandreruter i klitplantagen og området ved Faddersbøl Mølle. Desuden er tre ruter i terrænet oplagte til en smuk travetur uden at være afmærkede. 

 

Se ruterne i vandretursfolderen

Oversigt over vandreruter:

To ruter har start-sted på p-pladsen på Stenbjergvej tæt ved Plantørboligen i Stenbjerg Klitplantage:

 1. Løvbakke-turen er 1,2 km og går gennem afvekslende terræn med mange forskellige træarter. (Rød rute) på kortet.
 2. Embak-turen er 5,7 km lang og afmærket med gult på kortet. Turen leder dig gennem kuperet og afvekslende skov og går blandt andet til vådområderne Bislet og Embak Vand.  

Én rute udspringer fra p-pladsen på Førby Linie i Stenbjerg Klitplantage på nordsiden af Stenbjergvej.

 1. Enebærsø-turen er afmærket med blåt på kortet og 2,3 km. Ad denne rute kommer du rundt om Enebærsøerne og desuden gennem et stykke af plantagen, som blev ramt af en voldsom skovbrand i 2004. Sporene efter branden kan stadig ses.

To ture begynder fra p-pladsen på Kystvejen tæt på vådområdet ved Bislet i Stenbjerg Klitplantage:

 1. Bislet-turen er afmærket med rødt på kortet, går til udsigtstårnet lidt syd for p-pladsen og dernæst følger den sydkanten af Bislet.
 2. Fredskilde-ruten er 4,3 km lang og afmærket med grønt på kortet. Fredskilde-ruten er en forlængelse af Bislet-turen. Nu fortsætter du mod øst til den mere frodige skov syd for Fredskilde Sø.

To ruter har start-sted på p-pladsen ved Tyskebakken i den østlige del Stenbjerg Klitplantage.

 1. Præstens sti er rød på kortet, 4,5 km og starter og slutter i den frodige skov. Ruten dig ned over kystskrænterne fra stenalderen og går gennem et af de arealer, der brændte ved den store skovbrand i 2004.
 2. Gravshøjs-turen har samme start- og målsted som Præstens sti, men følger så overkanten af den gamle kystskrænt fra stenalderen og når forbi en del gravhøje fra bronzealderen. Ruten er 3,5 km.

Ved Faddersbøl Mølle er der to afmærkede ruter:

 1. Faddersbøl-turen er rød på kortet og 1,5 km lang. Den går over engen og omkring hundeskoven.
 2. Ålvand-turen er blå og 3,8 km lang. Den går til østkanten af Ålvand Klithede og tilbage gennem Tvorup Klitplantage.

Se mere i naturguiden for Tvorup Klitplantage 

Fra Stenbjerg Landingsplads er der tre skønne ruter, som ikke er afmærkede i terrænet.

 1. Sønder Vorupør-turen følger stranden cirka 1 km mod nord. Den går gennem klitten ved skiltet med strandnr. D114 og følger så grusvejen til Sønder Vorupør og asfaltvejen derfra tilbage. Ruten er i alt 4,5 km.
 2. Sømærke-turen følger stranden 800 meter mod syd fra Landingspladsen til skiltet med strandnr. D102 og går så gennem klitten og følger grusvejen forbi båken, det gamle sømærke, tilbage langs Stenbjerg Kirkevej. 
 3. Klithede-turen er 8 km smuk vestkyst-natur. Først følger du stranden 2,5 km sydpå, hvor en rød pæl ved klitten viser, hvor nøjagtigt du skal forcere klitten. Og du skal vitterligt forcere, for klitten er stejl. Følg derefter det nordlige hjulspor, indtil du rammer Nordsøstien, som du følger resten af vejen tilbage.

Vandring ad Nordsøstien:

Nordsøstien er en international vandrerute, som går gennem otte lande og fører hele vejen rundt om Nordsøen. I Thy er ruten identisk med Vestkyststiens vandrerute (se nedenfor). Hvis du for alvor trænger til en god lang travetur i egne tanker, er det bare at komme af sted. Først om 6.000 km er du tilbage, hvor du begyndte efter den lange cirkulære tur rundt om havet gennem Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England.

Vandring ad Vestkyststien:

Strækningen langs Vestkysten rummer dels en cykelrute (Vestkystruten, nationalrute nr.1), dels en vandresti, Vestkyststien, som i Thy i store træk følger den gamle redningsvej. Du får en forrygende oplevelse, når du på gå-ben traver det stykke af den i alt 560 km lange rute, som følger Jyllands vestkyst gennem Nationalpark Thy fra Agger Tange i syd til Hanstholm i den nordlige ende af nationalparken.

Ruten går gennem Stenbjerg Klitplantage, gennem Stenbjerg by og rundt om Stenbjerg Landingsplads, før den fortsætter mod Sønder Vorupør.

Har du gode ben, kan du gå hele turen fra Rudbøl ved den dansk-tyske grænse til Skagen. Vandrestien er Danmarks ældste nationale rute og blev etableret i 1970’erne og 80’erne. Den er en del af Nordsøruten, som er en af verdens længste vandreruter.

 

Læs mere om Vestkyststien 

Cykelruter

Skovvejene:

Der er mange gode skovveje i Stenbjerg Klitplantage og landeveje rundt i området ved Faddersbøl, Stenbjerg by og Landingspladsen, hvor du er velkommen til at cykle. Talrige steder ved Stenbjerg er der rigelig skønhed at nyde i en pause med madpakke og termokande-kaffe.

Vestkystruten:

Cyklister, der gerne springer på jernhesten for at få en smuk og lidt længere cykeltur, kan prøve kræfter med Vestkystruten, der løber langs hele den jyske vestkyst. Kommer du syd fra fører ruten dig ind gennem den vestlige del af Stenbjerg Klitplantage, ind gennem Stenbjerg by og rundt om Landingspladsen, før du cykler videre mod Sønder Vorupør.

Læs mere om Vestkystruten gennem Nationalpark Thy

Panoramaruten:

Der er etableret 16 særlige cykelsløjfer langs den lange Vestkystrute. De 16 cykelruter kaldes "Panoramaruter" og går gennem noget af Danmarks smukkeste natur. To af dem er i Thy. Den ene er 44 km lang og løber fra Nr.Vorupør over Stenbjerg og til Hundborg. Den anden rute i Thy tager dig fra Agger til Hurup og videre til Bedsted.

Faddersbøl-ruten:

En ny anlagt cykelrute på 24 km hedder Faddersbøl-ruten. Den går rundt om Ålvand Klithede forbi Faddersbøl Mølle og gennem både Tvorup og Stenbjerg Klitplantager. 

Nordsø-cykelrute:

Ligesom vandrere kan følge en Nordsøsti rundt om Nordsøen, kan cyklister gøre det samme. Nordsø-cykelruten går gennem otte lande, Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England. Ruten sender dig rundt i fantastiske kystlandskaber og lader dig cykle både på vej og på sti.

Læs mere på northsea-cycle.com

Bål- og picnicpladser

På Gåsekærvej i den sydlige del af Stenbjerg Plantage er en bålplads, hvis du har lyst til at lave mad over bål eller bare hygge dig ved åben ild. Fra bålpladsen er der ca. 400 m til Tyskebakken, hvor du kan parkere bilen. 

En nat under åben himmel

Har du lyst til at overnatte i det fri og vågne op til duften af morgenfrisk natur, kan du frit benytte den primitive overnatningsplads 200 meter øst for Redningsvejen i den vestlige del af Stenbjerg Klitplantage. Den ligger 750 meter vest for cykelruten Vestkystruten. Pladsen ligger i nåleskov og har læ fra alle sider. Der er bålplads med grill og bænke rundt om og 2 km til nærmeste indkøb i Stenbjerg.

Læs mere om primitive overnatningspladser


Du kan også overnatte på det område for fri teltning, som ligger vest for Kystvejen i Stenbjerg Klitplantage. Her må du slå dit telt op for en enkelt nat.

Læs mere om fri teltning

Hundeskov i Faddersbøl

Lige nordøst for Stenbjerg Klitplantage i Faddersbøl finder du en hundeskov, hvor hunde uden snor må være. Hundeskoven ved Faddersbøl er en del af et skovrejsningsområde fra begyndelsen af 1990´erne. Derfor er der tale om ung skov af løv- og nåletræer. Du kan komme til hundeskoven fra nordsiden af Vorupørvej, hvor der er en lille p-plads. Du kan også komme til dertil fra den afmærkede sti fra Faddersbøl Mølle, som ligger tæt på. Hundeskoven er ca. 5,5 ha.
Din hund skal være i snor, når i går tur i Stenbjerg Klitplantage, på heden og i klitterne. På strandbredden må din hun være løs fra 1. oktober til 1. april, når du har den under kontrol.

Arrangerede ture

Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og andre inviterer til mange forskellige arrangementer i løbet af året.

Se arrangementskalenderen på nationalparkthy.dk

Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor du løbende får tilsendt oplysninger om arrangementer til din e-mailadresse. Hvis du har særlige ønsker eller gerne selv vil arrangere din helt egen tur, kan du booke en naturvejleder eller en guide, som særligt kender til f.eks. naturen eller kulturhistorien.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Book mindst et par uger i forvejen på booking.nationalparkthy.dk

App til mobilen

Nationalpark Thy har udviklet en app med en elektronisk guide til området og til de aktiviteter, der findes i nationalparken.

Hent app'en på danmarksnationalparker.dk

Et andet bud på en app med gode informationer om området er Thisted Kommunes app Den grønne tråd

Hent app'en på green.thisted.dk

Der er også en trykt en vandre- og cykeltursguide med kort ’På sporet af Nationalpark Thy’, som du kan købe hos Nationalpark Thy og lokale forretninger.

Se mere på danmarksnationalparker.dk