Sociale projekter og frivillige

Friluftspolitik i praksis

Naturstyrelsens sociale projekter og samarbejde med frivillige er med til at understøtte to af pejlemærkerne i Danmarks nationale friluftspolitik: "Friluftsliv skaber fællesskab og engagement" og "Naturen som social løftstang".

Læs mere om friluftspolitik her

Citater om friluftslivet

"Friluftslivet er med til at skabe aktive borgere, der på frivillig basis og i fællesskab engagerer sig og tager ansvar for det, de brænder for."

"Friluftslivet og naturen giver gode muligheder for at hjælpe socialt udsatte grupper i samfundet."

Den sociale naturpulje