Driftsplanændringer for Gammel Lejre

Ændring i friluftszonering

Ændring i friluftszonering

Baggrund for ændringer

Som en del af nationalparkplanen for Nationalpark Skjoldungernes Land ønskes opført en shelter med tilhørende multoilet i grusgraven ved Gammel Lejre, hvor der i dag er en bålplads. Pladsen ligger umiddelbart op til Skjoldungestien, som går gennem nationalparken fra Roskilde til Hvalsø.

Ændringer i driftsplanen

Friluftszoneringen ændres fra friluftszone til facilitetszone i afdeling 965g, hvorefter der etableres et shelter med tilhørende multoilet og de nuværende borde/bænkesæt udskiftes.

Kortet viser friluftszoneringen for Gammel Lejre med driftsplanændringer