Kontakt din vildtkonsulent

Henvendelse til Naturstyrelsens lokale enheder på hverdage kl. 9.00 - 15.00

Vildtkonsulenter er fordelt på 18 lokale enheder rundt om i landet og hovedkontoret i København. De besvarer spørgsmål om:

 • Fugle, dyr og planter
 • Rådgivning om håndtering af dødfundne dyr
 • Jagt på Styrelsens arealer og nyjægerjagter
 • Invasive arter

Find din lokale enhed på vores kort

 

Enheder med specialviden om jagt- og vildtforvaltning

Naturstyrelsen har 9 jagt- og vildtforvaltningsenheder med særlig viden om:

 • Rådgivning om jagt- og vildtforvaltning
 • Vildtregulering
 • Jagtprøver
 • Biotopplaner
 • Konservatorkontrol
 • Beskyttede eller sjældne arter (Bilag IV-arter)
 • Sagsbehandling og dispensationer efter bekendtgørelser under jagtloven.

Klik på kortet herunder for at finde kontaktoplysninger på din lokale jagt- og vildtforvaltningsenhed: