Gruppen

Hjortevildtgruppen for region Midtjylland

Opbygning af arbejdsgruppen:

For regionen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 6 personer, dækkende følgende foreninger, organisationer m.v.:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund.
  • 1 repræsentanter for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

Naturstyrelsen – Søhøjlandet  varetager sekretariatsfunktionen for gruppen.

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside