• Naturnationalpark Tranum

    I Naturnationalpark Tranum kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 2.700 ha stor naturnationalpark på statslige arealer

Tranum-området er karakteriseret af klitter, klithede, klitlavninger, lavvandede søer, åben fyrreskov og skovlysninger og indeholder allerede i dag en række truede og rødlistede arter. Der er samtidig store områder med nåletræsplantager med ikke-hjemmehørende træarter. Som led i forberedelsen af naturnationalparken vil Naturstyrelsen se nærmere på behovet for en indledende indsats med at omdanne nåletræsbevoksninger til lysåben natur og mere varierede skove, samt fjernelse af ikkehjemmehørende træarter.

Naturvandring i Naturnationalpark Tranum

Naturstyrelsen inviterer dig på en gåtur rundt i det område, der kommer til at blive til Naturnationalpark Tranum.

Naturnationalparken skal gennem vild natur være med til at styrke biodiversiteten i området. Målet er at opnå et økosystem med naturlige processer og dynamikker samt en minimal grad af forvaltning. Samtidig skal parken bidrage til spændende naturoplevelser.

På turene vil Naturstyrelsen fortælle om, hvad der er unikt ved Tranum, og hvorfor Tranum egner sig godt som naturnationalpark. Vi skal snakke om, hvordan processen kommer til at se ud fra nu og til etablering af naturnationalparken.

Der bliver således rig lejlighed til at høre mere om og stille spørgsmål til baggrunden, rammerne og deltage med dine input i den fremadrettede proces.

Grundet corona situationen er det nødvendigt at tilmelde sig vandringerne.

Turen er ca. 3 km lang.

Tidspunkt: mandag den 21. juni 2021

Mødested: P-pladsen ved Overklitten Sø, Rødhusvej 25, 9460 Brovst

Husk godt gå-fodtøj og påklædning efter vejret.

Her kan du tilmelde dig vandringen

 Eventuelle spørgsmål til projektleder Helle Lyngbak på tlf.: 21 61 83 30

 

 

Fakta om Naturnationalpark Tranum

  • Areal: 2.700 ha
  • Tranum Klitplantage ligger på hævet havbund og er kendetegnet af store atlantiske klitheder
  • Området huser en stor bestand af både kronvildt og dåvildt

Læs mere i faktaarket

Tilmeld nyhedsbrev

Få de vigtigste nyheder fra Naturstyrelsen tilsendt 2-3 gange månedligt

Nyheder

Kort over Naturnationalpark Tranum