• Naturnationalpark Tranum

    I Naturnationalpark Tranum kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 2.700 ha stor naturnationalpark på statslige arealer

Tranum-området er karakteriseret af klitter, klithede, klitlavninger, lavvandede søer, åben fyrreskov og skovlysninger og indeholder allerede i dag en række truede og rødlistede arter. Der er samtidig store områder med nåletræsplantager med ikke-hjemmehørende træarter. Som led i forberedelsen af naturnationalparken vil Naturstyrelsen se nærmere på behovet for en indledende indsats med at omdanne nåletræsbevoksninger til lysåben natur og mere varierede skove, samt fjernelse af ikkehjemmehørende træarter.

Projektgruppe for Naturnationalpark Tranum

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Tranum arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe og en gruppe af nationale interessenter.

Se mere om de nationale arbejdsgrupper her: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/ 

Lokalt arbejder Naturstyrelsen Vendsyssel sammen med en projektgruppe, hvori forskellige lokale interesser er repræsenteret. Vi forventer, at der afholdes fire møder i projektgruppen hen over efteråret 2021. Intentionen er, at vi i projektgruppen i en god tone kan udveksle synspunkter, og at alle får ny viden med sig fra møderne. For Naturstyrelsens vedkommende er det samtidig målet, at vi kommer til at kende og forstå lokale interesser og bekymringer, så de kan tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af projektplan for naturnationalparken.

Se sammensætningen af den lokale projektgruppe her: Projektgruppe - oversigt over medlemmer.docx

Fakta om Naturnationalpark Tranum

  • Areal: 2.700 ha
  • Tranum Klitplantage ligger på hævet havbund og er kendetegnet af store atlantiske klitheder
  • Området huser en stor bestand af både kronvildt og dåvildt

Læs mere i faktaarket

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Få de vigtigste nyheder fra Naturstyrelsen tilsendt 2-3 gange månedligt

Helle Lyngbak

Projektleder NNP Tranum