Udleje af jagt i statsskovene

Naturstyrelsen udlejer mange af statens arealer til jagt. Det kan foregå på følgende måde:

  • Udleje til et konsortium
  • Udleje til en jagtforening
  • Udleje til en gruppe af jægere

En jagtlejekontrakt løber typisk i fem år med mulighed for forlængelse i yderligere fem år. Herefter skal jagten udbydes i offentligt udbud.

Udbuddene sker oftest i årets første kvartal, og de annonceres på hjemmesiden.

Jagttrykket reguleres via begrænsning af aktivitet og afskydning under hensyntagen til, at det drejer sig om statsarealer med særlige forpligtigelser overfor natur, vildt og skovgæster med videre.

I perioden fra offentliggørelsen og frem til tilbudsfristen vil alle jagtlejemål være annonceret på denne side.

Jagtudlejen administreres af styrelsens lokale enheder, hvorfra udbudsmateriale også kan rekvireres.

OBS - opdateret 15. marts 2018

Naturstyrelsen er i gang med et serviceeftersyn af jagtlejekontrakterne, udbudsvilkår m.v.. Dette arbejde er blevet lidt forsinket, hvorfor udbudsmaterialet på dette forårs jagtudleje ikke er blevet klar som tidligere udmeldt. Vi forventer at være klar i løbet af ca. en uges tid. 

Der skal her gøres opmærksom på, at selvom et jagtlejemål som hovedregel har start pr. 1. april, giver det ikke nedslag i prisen, hvis kontrakten f.eks. først underskrives 20. april. Det skyldes selvfølgelig at der ikke er nogen jagtmuligheder i den periode.

11 af Naturstyrelsen lokale enheder har nedenstående jagtlejemål i udbud i 2018.