Udleje af jagt i statsskovene

Naturstyrelsen udlejer mange af statens arealer til jagt. Det kan foregå på følgende måde:

  • Udleje til et konsortium
  • Udleje til en jagtforening
  • Udleje til en gruppe af jægere

En jagtlejekontrakt løber typisk i fem år med mulighed for forlængelse i yderligere fem år. Herefter skal jagten udbydes i offentligt udbud.

Udbuddene sker oftest i årets første kvartal, og de annonceres på hjemmesiden.

Jagttrykket reguleres via begrænsning af aktivitet og afskydning under hensyntagen til, at det drejer sig om statsarealer med særlige forpligtigelser overfor natur, vildt og skovgæster med videre.

I perioden fra offentliggørelsen og frem til tilbudsfristen vil alle jagtlejemål være annonceret på denne side.

Jagtudlejen administreres af styrelsens lokale enheder, hvorfra udbudsmateriale også kan rekvireres.

Nedenfor kan du se de aktuelle jagtlejemål.

I 2020 udbyder nedenstående enheder følgende:

  • Naturstyrelsen Thy - Hvidbjerg Klitplantage, ca. 1.051 ha
  • Naturstyrelsen Vendsyssel - Skagen Klitplantage - Vest, ca. 513 ha og Tranum Klitplantage - Øst, ca. 530 ha
  • Naturstyrelsen Trekantsomtrådet - Stagsrode Skov, ca. 217 ha, Tykhøjet Krat, ca. 85 ha og Harte Skov, ca. 214 ha
  • Naturstyrelsen Sønderjylland - Avnbøl Sned, ca. 45 ha

Yderligere information, kontraktudkast m.v. vil være tilgængelige på denne side senest 21. februar 2020.

 

 

 

 

Aktuelle udlejemuligheder

Nyt om jagtudleje

Få besked, når Naturstyrelsen udlejer arealer i statsskovene til jagt.