Udleje af jagt i statsskovene

Naturstyrelsen udlejer mange af statens arealer til jagt. Det kan foregå på følgende måde:

  • Udleje til et konsortium
  • Udleje til en jagtforening
  • Udleje til en gruppe af jægere

En jagtlejekontrakt løber typisk i fem år med mulighed for forlængelse i yderligere fem år. Herefter skal jagten udbydes i offentligt udbud.

Udbuddene sker oftest i årets første kvartal, og de annonceres på hjemmesiden.

Jagttrykket reguleres via begrænsning af aktivitet og afskydning under hensyntagen til, at det drejer sig om statsarealer med særlige forpligtigelser overfor natur, vildt og skovgæster med videre.

I perioden fra offentliggørelsen og frem til tilbudsfristen vil alle jagtlejemål være annonceret på denne side.

Jagtudlejen administreres af styrelsens lokale enheder, hvorfra udbudsmateriale også kan rekvireres.

Nedenfor kan du se de aktuelle jagtlejemål.

I 2021 udbyder nedenstående enheder følgende:

Vendsyssel: Tranum Klitplantage Syd - ca. 765 ha

Himmerland: Aars Skov - ca. 150 ha

Vestjylland: Søby Del 1 - ca. 227 ha og Lystbæk/Nymark - ca. 280 ha

Trekantsområdet: Harte Skov - ca. 214 ha

Vadehavet: Kirkeby Plantage (Rømø) - ca. 390 ha og Stensbæk Plantage

Midtsjælland: Orup Skov - ca. 57 ha, Ravnsholte Skov - ca. 121 ha, Myrde Skov - ca. 55 ha og Valborup Skoc - ca. 157 ha 

Yderligere information, kontraktudkast m.v. vil være tilgængelige på denne side senest 25. februar 2021.

Aktuelle udlejemuligheder

Nyt om jagtudleje

Få besked, når Naturstyrelsen udlejer arealer i statsskovene til jagt.