Naturstyrelsen
Nordsjælland

Vi forvalter de statslige arealer i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver om særligt beskyttede bilagsarter og har ansvar for høst og salg af skovfrø.

Vi yder hjælp til håndtering af invasive dyrearter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Vi fungerer også som projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Det kan du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Nordsjælland

E-mail: Obfuscated Email

Tlf.: 72 54 32 00

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid ring til kontakttelefonen. Sms modtages ikke på kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Nordsjælland
Ostrupgård
Gillelejevej 2B
3230 Græsted

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399988
EAN: 5798000870130

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Jens Bjerregaard Christensen

Skovrider
Chef for lokalenhed

Niels Worm

Vildtforvaltningskonsulent/skovfoged
Jagtprøver, ejendomssalg, skovrejsning, vildtforvaltning, bæver

Torben Hoch

Naturvejleder/skovfoged
Frivillig koordinator, Mtb_ og ridespor, juletræer, torvetræer, kultur- og bevoksningspleje

Anne Johannisson

Naturvejleder
Formidling, presse, Naturvejledning, Gang i Fredensborg

Jan Kidholm Christensen

Specialkonsulent
Stedfortræder for skovrider, budget, ejendomme

Anna Thormann

Specialkonsulent
Naturnationalparker, Natura2000, natur i skoven, økonomi, praktikanter/ansøgninger, Gurre slotsruinprojekt, Brugerråd og IT

Jim Schou Larsen

Personaleskovfoged
Bygningsdrift og -vedligehold

Gunnar Friis Proschowsky

Chefkonsulent
Plantevalg og genbevaring

Flemming Petersen

Kontormedhjælper
Sekretariat, service, indkøb

Lene Elhøj Jensen

Distriktssekretær
Sekretariat, personaleadm., regnskab, badehuse, bådeoplæg, jagtprøveadministration (NSJ, HST, BON)

Denise Nissen Zacho

Sekretær
Sekretariat, Plant for Vildtet, Infak

Anne-Lene Haarklou

Projektmedarbejder
Gang i Fredensborg

Ditte Christina Olrik

Biolog
Genetik i skoven, naturnær skovdrift, urørt skov og Plant for vildtet

Henrik Gade Knudsen

Frøforvalter
Salg af skovfrø, håndtering-, beskrivelse-, anbefaling af frøkilder af træer og buske

Ida Dahl-Nielsen

Specialkonsulent/biolog
Skovrejsning, Søborg Sø, Natura2000 plejeplaner, Nationalpark

Jan Erik Løvgren

Skovfoged
Hugstplanlægning løvtræ, certificering, Biodiversitetsskov, flis, mink

Jens Bach

Skovfoged
Nåletræsskovning, Biodiversitetsskov, Jagtafholdelse

Bjørn Aaris-Sørensen

Skovfoged og naturforvalter
Arresø, Esrum Sø, Gurresø, vandløb, friluftsliv ved kyster og søbrugerråd

Louise Persson

Laboratorieleder
Frøkvalitet, salg af skovfrø, forbehandling/stratificering, frøkilder, Danseed

Søren Agerlund

Skovfoged
Kulturarv, fortidsminder, nabosager, veje og vandsager, farlige træer, maskiner

Tim Falck Weber

Skovfoged
Friluftsliv, faciliteter og borgerhenvendelser

Mikkel Bornø Clausen

Skov- og Landskabsingeniør
Naturpleje på lysåbne arealer, forpagtninger
Lise Vølund

Lise Vølund

Biolog
naturzoner, §3, Arts- og naturforvaltning, flagermus

Martin Wiberg

Skovløber/Naturvejleder
Auderød Skov, drift, naturvejledning Eghjorten

Jens Erik Nielsen

Skovløber/Naturvejleder
Danstrup Hegn, drift, Naturvejledning Træløberen, sporlægning

Jørgen Andersen

Skovløber
Arresødal Skov, bygningsvedligeholdelse

Carl Jensen

Skovløber
Drift ved Freerslev Hegn

Carsten Carstensen

Skovløber
Gribskov, fortidsminder, pleje og formidling, drift

Ole Morten Andersen

Skovløber
Gribskov, drift, faciliteter

Jesper Vedel

Skovløber
Gribskov, drift, torvetræer

René Streit Jensen

Skovløber
Gribskov, drift, legepladsinspektør

Stig jensen

Skovløber
Gribskov

Christian Tinggaard Jensen

Skovløber
Grønnæsse Skov, drift, naturvejledning Vandkalven

Bjarne Persson

Skovløber
Hornbæk Plantage, web-booking, friluftsliv

Jes Makwarth

Horserød Hegn, drift, faciliteter

Bent Carlsen

Skovløber
Højbjerg Hegn, drift

Henrik Andersen

Skovløber
Kelleris Hegn, drift, frø

Michael Lauritzen

Skovløber
Klosterris Hegn, drift

Niels Larsen

Skovløber
Danstrup Hegn, vicevært, bygningsvedligehold

Michael Enggaard Hansen

Skovløber
Store Dyrehave, drift, maskinfører

Jesper Stig Andersen

Skovløber
Tisvilde Hegn, drift

Philip Andersen

Skov- og Naturtekniker
Drift

Klaus Jensen

Skov- og Naturtekniker
Drift

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne