Naturstyrelsen
Nordsjælland

Vi forvalter de statslige arealer i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver om særligt beskyttede arter og har ansvar for høst og salg af skovfrø.

Vi yder hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Vi fungerer også som projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt Naturstyrelsen Nordsjælland

  E-mail: 

  Tlf.: 72 54 32 00

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid ring til kontakttelefonen. Sms modtages ikke på kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Nordsjælland
  Ostrupgård
  Gillelejevej 2B
  3230 Græsted

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399988
  EAN: 5798000870130

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Jens Bjerregaard Christensen

  Skovrider
  Chef for lokalenhed

  Niels Worm

  Vildtforvaltningskonsulent/skovfoged
  Jagtprøver, ejendomssalg, skovrejsning, vildtforvaltning, bæver

  Torben Hoch

  Naturvejleder/skovfoged
  Frivillig koordinator, Mtb_ og ridespor, juletræer, torvetræer, kultur- og bevoksningspleje

  Anne Johannisson

  Naturvejleder
  Formidling, presse, Gang i Fredensborg, flagermus

  Jan Kidholm Christensen

  Specialkonsulent
  Stedfortræder for skovrider, budget, ejendomme

  Anna Thormann

  Specialkonsulent
  Økonomi, praktikanter/ansøgninger, Gurre slotsruinprojekt, Brugerråd og IT

  Jim Schou Larsen

  Personaleskovfoged
  Bygningsdrift og -vedligehold

  Gunnar Friis Proschowsky

  Chefkonsulent
  Plantevalg og genbevaring

  Flemming Petersen

  Kontormedhjælper
  Sekretariat, service, indkøb

  Lene Elhøj Jensen

  Distriktssekretær
  Sekretariat, personaleadm., regnskab, badehuse, bådeoplæg, jagtprøveadministration (NSJ, HST, BON)

  Lilli Nørgaard

  Sekretær
  Sekretariat, Plant for Vildtet

  Anne-Lene Haarklou

  Projektmedarbejder
  Gang i Fredensborg

  Ditte Christina Olrik

  Biolog
  genetik i skoven, naturnær skovdrift, Plant for vildtet

  Henrik Gade Knudsen

  Frøforvalter
  Salg af skovfrø, håndtering-, beskrivelse-, anbefaling af frøkilder af træer og buske

  Ida Dahl-Nielsen

  Specialkonsulent/biolog
  Skovrejsning, Søborg Sø, Natura2000 plejeplaner, Nationalpark

  Jan Erik Løvgren

  Skovfoged
  Hugstplanlægning løvtræ, certificering, Biodiversitetsskov, flis, mink

  Jens Bach

  Skovfoged
  Nåletræsskovning, Biodiversitetsskov, Jagtafholdelse

  Louise Persson

  Laboratorieleder
  Frøkvalitet, salg af skovfrø, forbehandling/stratificering, frøkilder, Danseed

  Ole Andersen

  Skovfoged
  Arresø, Esrum Sø, Gurre Sø, Søbrugerråd, kystområder

  Søren Agerlund

  Skovfoged
  Kulturarv, fortidsminder, nabosager, veje og vandsager, farlige træer, maskiner

  Tim Falck Weber

  Skovfoged
  Friluftsliv, faciliteter og borgerhenvendelser

  Mikkel Bornø Clausen

  Skov- og Landskabsingeniør

  Martin Wiberg

  Skovløber/Naturvejleder
  Auderød Skov, drift, naturvejledning Eghjorten

  Jens Erik Nielsen

  Skovløber/Naturvejleder
  Danstrup Hegn, drift, Naturvejledning Træløberen, sporlægning

  Jørgen Andersen

  Skovløber
  Arresødal Skov, bygningsvedligeholdelse

  Carl Jensen

  Skovløber
  Drift ved Freerslev Hegn

  Carsten Carstensen

  Skovløber
  Gribskov, fortidsminder, pleje og formidling, drift

  Ole Morten Andersen

  Skovløber
  Gribskov, drift, faciliteter

  Jesper Vedel

  Skovløber
  Gribskov, drift, torvetræer

  René Streit Jensen

  Skovløber
  Gribskov, drift, legepladsinspektør

  Stig jensen

  Skovløber
  Gribskov

  Christian Tinggaard Jensen

  Skovløber
  Grønnæsse Skov, drift, naturvejledning Vandkalven

  Bjarne Persson

  Skovløber
  Hornbæk Plantage, web-booking, friluftsliv

  Jes Makwarth

  Horserød Hegn, drift, faciliteter

  Steen Eriksen

  Skovløber
  Frø

  Bent Carlsen

  Skovløber
  Højbjerg Hegn, drift

  Henrik Andersen

  Skovløber
  Kelleris Hegn, drift, frø

  Michael Lauritzen

  Skovløber
  Klosterris Hegn, drift

  Niels Larsen

  Skovløber
  Danstrup Hegn, vicevært, bygningsvedligehold

  Flemming Olsen

  Skovløber
  Sonnerup Skov, drift

  Michael Enggaard Hansen

  Skovløber
  Store Dyrehave, drift, maskinfører

  Jesper Stig Andersen

  Skovløber
  Tisvilde Hegn, drift

  Philip Andersen

  Skov- og Naturtekniker
  Drift

  Klaus Jensen

  Skov- og Naturtekniker
  Drift

  Annika Thorvil

  Kontorelev
  Sekretariat

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne