• Naturnationalpark Stråsø

    I Stråsø kan besøgende få spændende naturoplevelser i en 3.500 ha stor naturnationalpark på statslige arealer

Stråsø er beliggende på Danmarks største bakkeø – Skovbjerg Bakkeø. Den store geologiske variation skaber en helt særlig og meget varieret landskabsmosaik af heder, vådområder, skov og tør græsland. To ådale og Danmarks største koncentration af dynamiske indlandsklitter bidrager også til områdets store heterogenitet, som bl.a. rummer særlige naturtyper som sure overdrev og skovbevokset tørvemose.

Naturvandring i Naturnationalpark Stråsø

Naturstyrelsen inviterer dig på en gåtur rundt i det område, der kommer til at blive til Naturnationalpark Stråsø.

Naturnationalparken skal gennem vild natur være med til at styrke biodiversiteten i området. Målet er at opnå et økosystem med naturlige processer og dynamikker samt en minimal grad af forvaltning. Samtidig skal parken bidrage til spændende naturoplevelser.

På turene vil Naturstyrelsen fortælle om, hvad der er unikt ved Stråsø, og hvorfor Stråsø egner sig godt som naturnationalpark. Vi skal snakke om, hvordan processen kommer til at se ud fra nu og til etablering af naturnationalparken.

Der bliver således rig lejlighed til at høre mere om og stille spørgsmål til baggrunden, rammerne og deltage med dine input i den fremadrettede proces.

Turen er ca. 3½ km lang.

Grundet corona situationen er det nødvendigt at tilmelde sig vandringerne - se nedenfor. 

Tidspunkt: mandag den 21. juni 2021 kl. 16-19

Mødested: Fuglsang Bro

Kørselsvejledning: Fra Vind Kirke (Råstedvej 2, 7500 Holstebro) køres mod syd ad Fuglsangvej (grusvej). Efter ca. 2½ km når man til Fuglsang Bro.

Husk godt gå-fodtøj og påklædning efter vejret.

Her kan du tilmelde dig naturvandringen

Eventuelle spørgsmål til biolog Henning Fjord Aaser på 40 44 47 71.

Fakta om Naturnationalpark Stråsø

  • Areal: 3.500 hektar
  • Området er hjemsted for en af landets største bestande af vilde krondyr
  • Hede er områdets naturmæssigt vigtigste landskabstype og er levested for en lang række sjældne og rødlistede arter

Læs mere i faktaarket

Tilmeld nyhedsbrev

Få de vigtigste nyheder fra Naturstyrelsen tilsendt 2-3 gange månedligt

Nyheder