Naturzoner

En naturzone skal give vildtet fred eksempelvis under orienteringsløb.

For mange dyr (eksempelvis rådyr) kan gentagne forstyrrelser i den sidste ende resultere i, at dyret dør, fordi det løber rundt for at finde fred i stedet for at hvile og spise. Dyrene kan gå ind i naturzonerne, når der er meget uro fra mennesker, og det er derfor vigtigt, at de ikke bliver skræmt ud af naturzonen. Når man derfor arrangerer orienteringsløb og andre aktiviteter, der kan forstyrre vildtet, skal man tilrettelægge arrangementet, så deltagerne ikke skal bevæge sig gennem en naturzone.

Hvis der er angivet en naturzone på begge sider af en grusbelagt skovvej, må deltagerne gerne benytte skovvejen, men de må ikke færdes inde i naturzonerne (f.eks. inde mellem træerne).

Du kan herunder se, hvor der er naturzoner i vores skove:

Buresøskovene

Farum Lillevang, Terkelskov, Nyvang

Folehaven

Ganløse Ore

Geel Skov

Jægersborg Hegn

Lille Hareskov og Jonstrup Vang

Ravnholm

Ravnsholt 

Rude Skov

Ryget Skov og Nørreskoven

Store Hareskov og Bøndernes Hegn

Tokkekøb Hegn

Trørød Hegn

Uggeløse Skov

Vestskoven