Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Regler i naturen

Naturzoner og B-skove

På nogle af Naturstyrelsens områder skal de besøgende tage specielle hensyn.
De beskyttede skove (B-skove) skal skabe den bedst mulige trivsel for dyr, planter og den stille skovgæst. Naturzonerne giver vildtet områder, hvor de er fredet for menneskers uro og støj.

Skiltning i naturen

Naturstyrelsens system for skilte i naturen kan bruges frit - med få forbehold. 

Hvordan etableres en naturlegeplads?

Find gode råd og vejledningerne til at opføre en naturlegeplads.

Småbygninger i skoven

Find retningslinjerne for design og konstruktion af Naturstyrelsens publikumsbygninger.

Lågeoverenskomster

En lågeoverenskomst giver ret til at gå fra en privat ejendom direkte ind i Naturstyrelsens skove. 

Kræver min aktivitet tilladelse fra Naturstyrelsen?

Langt de fleste aktiviteter på Naturstyrelsens arealer kan du gennemføre uden tilladelse, hvis naturen bruges lejlighedsvist til almindelig, stilfærdig færdsel, og du ikke bruger afmærkning eller særligt udstyr. Du kan derfor uden videre fx tage på en almindelig gåtur, skovtur, cykeltur, ridetur, badning, bruge bål- og grillpladser, afholde børnefødselsdage med fx ophængning af poster, overnatte på små lejrpladser eller i fri teltningsskove, løbe på ski m.v. – og uanset antallet af deltagere. Du må også gerne annoncere dit arrangement.

Læs mere om aktiviteter der kræver tilladelse

Lovgivning om brug af naturen

Må jeg tage sten med hjem fra stranden? Må jeg klatre i skovens træer?

Læs alt om, hvor du må færdes og hvad du må samle på Miljøstyrelsens hjemmeside