Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Regler i naturen

Naturzoner og B-skove

På nogle af Naturstyrelsens områder skal de besøgende tage specielle hensyn.
De beskyttede skove (B-skove) skal skabe den bedst mulige trivsel for dyr, planter og den stille skovgæst. Naturzonerne giver vildtet områder, hvor de er fredet for menneskers uro og støj.

Skiltning i naturen

Naturstyrelsens system for skilte i naturen kan bruges frit - med få forbehold. 

Hvordan etableres en naturlegeplads?

Find gode råd og vejledningerne til at opføre en naturlegeplads.

Småbygninger i skoven

Find retningslinjerne for design og konstruktion af Naturstyrelsens publikumsbygninger.

Lågeoverenskomster

En lågeoverenskomst giver ret til at gå fra en privat ejendom direkte ind i Naturstyrelsens skove. 

Hvad må jeg i naturen?

Må jeg tage sten med hjem fra stranden? Må jeg klatre i skovens træer?

Læs alt om, hvor du må færdes og hvad du må samle på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside