Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Regler i naturen

Ansøg om aktiviteter

Hvis du skal bruge et af Naturstyrelsens arealer til en særlig aktivitet, skal du ansøge om tilladelse.

Du skal søge om tilladelse, hvis din aktivitet på en eller anden måde påvirker andre skovgæsters oplevelse af naturen, skovens dyr og planter eller skovdriften.

Læs mere om ansøgningen

Hvilke aktiviteter kræver tilladelse?

Hvilke aktiviteter kræver ikke tilladelse? 

Hvad må jeg samle?

I skoven må du som hovedregel indsamle overalt, men der gælder særlige regler i private skove. Der er også særlige regler for indsamling på stranden og indsamling af dyr og planter.

Hvad må man samle i skoven?

Hvad må man samle på stranden?

Hvor må man bruge metaldetektorer?

Indsamling af dyr og planter

Læs-let-oversigt

Hvor må jeg færdes?

Alle har ret til at færdes i naturen, men vi skal tage hensyn til dyr, planter og andre mennesker. Adgangen til naturen kan somme tider være begrænset, f.eks. i forbindelse med jagt. Husk, at al færdsel i naturen sker på eget ansvar.

Færdsel i skoven

Færdsel i det åbne land

Færdsel på stranden

Færdsel på hest

Adgangsvejledning

Overnatning

På Naturstyrelsens områder er der indrettet steder, hvor du kan overnatte i telt, i en shelter o.m.a. - afhængigt af, hvor mange man er, og hvilke faciliteter, man ønsker:

Primitive overnatningspladser

De primitive overnatningspladser er for mindre grupper. På nogle pladser er der shelters, på andre overnatter man i sit medbragte telt.
Læs om primitive overnatningspladser

Lejrpladser der kan bookes

Lejrpladser der kan bookes er forbeholdt organisationer og større grupper, f.eks. spejdere, skoler og børneinstitutioner. Vil man overnatte her, skal du booke på forhånd.
Læs om lejrpladser der kan bookes

Fri teltning

Her må du slå dit telt op og overnatte uden at søge tilladelse i forvejen.
Læs om fri teltning

Færdsel i skoven

I Naturstyrelsens skove må man færdes til fods hele døgnet rundt. Adgangen til skovene kan være begrænset på dage, hvor der er jagt eller skovarbejde.

Det er ikke tilladt at køre i bil, på motorcykel eller knallert.

Husk at holde øje med de røde træpæle, Naturstyrelsen har opstillet og skovens skiltene.

Læs mere om færdsel i skoven

Naturzoner og B-skove

På nogle af Naturstyrelsens områder skal de besøgende tage specielle hensyn.
De beskyttede skove (B-skove) skal skabe den bedst mulige trivsel for dyr, planter og den stille skovgæst. Naturzonerne giver vildtet områder, hvor de er fredet for menneskers uro og støj.

Læs mere om B-skove og Naturzoner

Naturen må gerne betrædes

Naturstyrelsen har udgivet en folder, hvor de vigtigste regler for, hvad du må og ikke må i naturen er angivet.

Se folderen "Naturen må gerne betrædes"