Driftsplaner for Naturstyrelsens arealer

Forvaltning af skov til biodiversitetsformål

Der er udpeget 22.800 ha skov til biodiversitetsformål på statens arealer, læs mere her

I Oktober 2018 udgav Naturstyrelsen de overordnede retningslinjer for forvaltningen af skove til biodiversitetsformål. For hver skov udpeget til biodiversitetsformål, udarbejdes forvaltningsplaner indenfor rammerne af de overordnede retningslinjer. Før der foreligger godkendte forvaltningsplaner, følger Naturstyrelsen de overordnede retningslinjer for skovenes fremtidige forvaltning.

Sammenlægning af enheder

Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Ansvaret for de tidligere enheders områder er blevet uddelt til andre enheder.

Himmerland

Hvor langt er planen?

Her kan du nu komme med dit bidrag til, hvordan arealerne skal drives og plejes fremover:

  • Ingen planer

Send os dit bidrag

 

Her er input-fase ovre, og plan-forslag er ved at blive udarbejdet til høring:

  • Søhøjlandet
  • Sønderjylland

I høring:

 

Høring afsluttet, og forslag er ved at blive tilrettet og vedtaget:

Hovedstaden


Sådan bliver en driftsplan tilHvad er en driftsplan?

Naturstyrelsen laver langsigtede driftsplaner for alle sine arealer. Driftsplanerne beskriver, hvordan styrelsens skove og naturarealer skal drives og plejes, og de har dermed betydning for både friluftsliv og natur. Planerne gælder for 15 år ad gangen, med en planlagt revision en til to gange i perioden.

En driftsplan indeholder blandt andet:

  • En beskrivelse af den overordnede målsætning for arealdriften
  • Beskrivelser og målsætninger for de enkelte skov- og naturområder
  • En plan for skovdriften
  • En plan for hvordan naturarealer skal plejes
  • En plan for landskabets udvikling
  • En plan for friluftsliv
  • En plan for pleje af fortidsminder og kulturspor