• Andre naturprojekter

     

Naturstyrelsen laver også andre typer projekter og driftsaktiviteter for at forbedre natur og biodiversitet.

Naturstyrelsen er i gang med at gennemføre to store naturgenopretningsprojekter,som er en del af regeringsgrundlaget fra november 2016. Det drejer sig om Søborg Sø i Nordsjælland samt Ekkodalen på Bornholm.

Naturstyrelsen gennemfører desuden løbende naturforbedringer på statens naturarealer som en del af driften. F.eks. rydninger af uønsket opvækst på åbne naturarealer, afbrænding af hede mv. Naturplejen sikrer og forbedrer forskellige naturtyper, men den kan også være målrettet bestemte arter. Aktuelle større indsatser er beskrevet på denne side.

Alle Naturstyrelsens naturprojekter

Igangværende projekter

Gennemførte projekter

Eksempler på andre naturprojekter

Bison Bornholm

Den europæiske bison er blevet genudsat på dansk jord på Bornholm. Det skal bidrage til at skabe en mere mangfoldig natur.

Høvblege, Møns Klint

Høvblege er et af de vigtigste kalkoverdrev i Danmark. Kridtet, der ligger helt oppe i jordoverfladen kun dækket af et tyndt lag muldjord, medfører at området har en helt enestående flora.