Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

 

     Driftsplan Thy

       Plan for Naturstyrelsens områder

 

Høringssvar
udarbejdes

En storslået, varieret og mere vild natur i Thy og Han Herred

Driftsplanen er i høring parallelt med forslagene til udpegning af skov til biodiversitetsformål. Eventuelle udpegninger vil blive indarbejdet i driftsplanen, når de er endeligt godkendt.

I dansk målestok, forvalter Naturstyrelsen Thy et kæmpe område på 32.280 ha, svarende til ca. 223 km2.

Arealerne udgør tilsammen en enestående natur bestående af en mosaik af store klitheder, store plantager, samt små og store søer. En mosaik, der ofte er underlagt barske naturgivne forhold, hvilket har formet en varieret og spændende natur.

Den nye driftsplan tager udgangspunkt i at fortsætte arbejdet med at sikre og forbedre naturværdierne. Dette sker bl.a. ved, at der på udvalgte lokaliteter skabes bedre sammenhænge i de ca. 9.500 ha med Nordatlantisk Klithede. En naturtype, der i den størrelsesorden, er unik i et europæisk perspektiv.

Foruden bedre sammenhænge, fokusere driftsplanen også på en mere varieret og vild natur fremelsket gennem etablering af mere naturlig hydrologi og glidende overgange mellem skov og klithede. Tiltag der sigter på, at skabe bedre leveforhold for bl.a. den smukke sommerfugl Ensianblåfugl. Men samtidig gavner tiltagene også en række andre arter tilknyttet klithede og overgangszonen mellem klithede og skov.

Andre typer af tiltag i driftsplanen har f.eks. fokus på at få mere naturlig klitdynamik, bekæmpelse af invasive arter, krondyr som naturplejere, omlæggelse af marker til naturarealer, udvikling af en mere varieret og vildere skov, samt ikke mindst, at sikre friluftslivet fortsat gode muligheder for at få naturoplevelser i Thy-skala.

 

Driftsplan for Naturstyrelsen Thy 2017-2031:

Samlet beskrivelse af Naturstyrelsen Thy

Hugst, kulturer og bevoksningspleje

Områdeplaner

Bilag

 

 

Konkrete mål:

  • 920 ha hvor der fokuseres på mulighederne for mere naturlig hydrologi.
  • 400 ha med rydning af skov til klithede.
  • 343 ha med ny afgræsning.
  • 215 ha med bekæmpelse af invasive arter.
  • 85 ha med større klitdynamik.
  • 30 ha med genopretning af moser.
  • 500 ha med blandede naturtiltag f.eks. særlig pleje af rabatter langs skovveje, naturpleje på arealer beliggende i Det Nationale Testcenter for Vindmøller, særlige artsspecifikke tiltag, mm.

”I den nye driftsplan er der lagt stor vægt på at give muligheder for et mere varieret dyre- og planteliv. Det sker bl.a. ved at etablere flere kær og små søer, men også ved at udvikle mere varierede skove ved løbende at plante løvtræer som eg og bøg.”

Ditte Svendsen, skovrider i Naturstyrelsen ThyHøring

Høring af driftsplanen for Naturstyrelsen Thy

Driftsplanen for Naturstyrelsen Thy var i offentlig høring i perioden fra 25. jan til 22. marts. Høringssvar er under udarbejdelse.Sådan bliver en driftsplan til