Natura 2000-plejeplaner 2010-2021

Naturstyrelsen har udarbejdet 125 plejeplaner for styrelsens arealer i Natura 2000-områderne. Det drejer sig i alt om ca. 85.000 hektar.

Planperiode

Skovnatur planlægges for en 12 årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2010-2015. Plejeplanerne 2010-2015 er fortsat gældende for skovnatur indtil 2021. For lysåben natur henvises til  de nye planer for perioden 2016-2021.

Plejeplanerne 2010-2021

Under hver plejeplan finder du også det forslag, som var i offentlig høring. Desuden kan du se høringsnotatet for den enkelte plejeplan samt det generelle høringsnotat. 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

  • Plejeplanen (pdf)

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Plejeplanen 2010-2015 

Høringsprocessen

Forslagene til plejeplaner for Naturstyrelsens arealer var i offentlig høring fra 8. juni til 17. august 2012.

Der gøres opmærksom på, at en bidragyder i samme høringssvar kan have forholdt sig til både Naturstyrelsens forslag til plejeplan for styrelsens arealer og til forslaget til handleplan for området. Bemærkninger til skovhandleplanen vil da være behandlet i Naturstyrelsens høringsnotater vedr. skovhandleplanen, og bemærkninger til de øvrige dele af handleplanen vil være behandlet i kommunalt høringsnotat/hvidbog for handleplanen.