Plejeplaner 2016-2021

Naturstyrelsen har udarbejdet 121 plejeplaner for styrelsens arealer i Natura 2000-områderne. Plejeplanerne er den konkrete udmøntning af de Natura 2000-planer, som miljø- og fødevareministeren lancerede i foråret 2016.

Planperiode

De nye plejeplaner for perioden 2016-2021 gælder for lysåben natur. Skovnatur planlægges for en 12 årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2010-2015. Plejeplanerne 2010-2015 er fortsat gældende for skovnatur indtil 2021.

Plejeplanerne 2016-2021

Længere nede på siden finder du også det forslag, som var i offentlig høring til hver plejeplan. Desuden kan du se høringsnotatet for den enkelte plejeplan samt det generelle høringsnotat. 

Plejeplaner

Høringsmateriale - Forslag til plejeplan

Plejeplanernes målsætninger og planlagte indsatser for lysåben natur kan ses i detaljer på kort i miljøGIS. Se de kortlagte oplysninger under menupunktet Natura 2000 planlægning.

Find detaljeret kortmateriale på MiljøGIS.dk

Høringsprocessen

Forslagene til plejeplaner for Naturstyrelsens arealer var i offentlig høring fra 18. oktober 2016 til 13. december 2016. Denne høring vedrører kun planer for Naturstyrelsens lysåbne habitatnatur, udpeget indenfor Natura 2000-områderne.

Forslag for de enkelte plejeplaner kan ses her.

Kommunerne udarbejder handleplaner som dækker de øvrige arealer indenfor samme Natura 2000-område.

Der gøres opmærksom på, at en bidragyder i samme høringssvar kan have forholdt sig til både Naturstyrelsens forslag til plejeplan for styrelsens arealer og til forslaget til kommunen handleplan for området. Bemærk at ovenstående høringsnotat udelukkende forholder sig til høringssvar som vedr. Naturstyrelsens arealer.

Plejeplaneren for denne 6 årige planperiode omfatter udelukkende lysåben natur. Skovhabitatnatur planlægges for i 12 årige planperioder og er således ikke omfattet af nærværende planer. Plejeplanerne for planperioden 2010-2015 omfatter både lyåben natur og skovnatur og er således fortsat gældende for skovhabitatnatur indtil 2021.